ZANEMAREN RAD POLICIJE U ZAJEDNICI UZ NEPOTREBNO ZADIRANJE U PRIVATNOST

ZANEMAREN RAD POLICIJE U ZAJEDNICI UZ NEPOTREBNO ZADIRANJE U PRIVATNOST
13 Dec

ZANEMAREN RAD POLICIJE U ZAJEDNICI UZ NEPOTREBNO ZADIRANJE U PRIVATNOST

Podgorica, 13. decembar 2021. godine - Savjet za građansku kontrolu rada policije u sastavu advokat Zoran Čelebić, prof. dr Dražen Cerović, prof. dr Branislav Radulović, Aida Petrović i dr Milena Popović Samardžić, postupajući po pritužbi građanke gospođe Kane Tomašević sa Cetinja provjerio je postupanje policijskih službenika i usvojio, nakon razmatranja pribavljenih izjašnjenja, dostavljene dokumentacije i obavljene rasprave, zaključak predstavljen u nastavku.

Građanka gospođa Kana Tomašević sa Cetinja, preko aktivista Crnogorskog helsinškog odbora, podnijela je pritužbu Savjetu za građansku kontrolu rada policije zbog postupanja policijskih službenika na Cetinju uz ocjenu da su u njenom slučaju službenici policije, dana 4. i 5. septembra 2021. godine, povrijedili član 39 Ustava Crne Gore, na način što su joj ogradama i kordonima policije ograničili slobodu kretanja. 

O sadržaju pritužbe detaljnije dostupno ovdje.

Savjet je pritužbu uzeo u rad i u svojstvu obrađivača i izvjestioca zadužio prof. dr Dražena Cerovića a direktora Uprave policije pozvao da se izjasni na konkretne primjedbe.

Uprava policije u odgovoru je navela da kako se iz ulice Novice Cerovića direktno izlazi na prostor Dvorskog trga odakle se najbližim putem dolazi do Manastira Svetog Petra Cetinjskog, koji je u tom trenutku bio stićeni objekat, shodno planiranim aktivnostima Uprave policije, koje su  sprovođene radi obezbjeđenja javnih okupljanja, bilo nužno privremeno ograničiti  kretanje u zoni koja je najkritičnija za obezbjeđenje, iz kojeg razloga je postavljena zaštitna ograda kao barijera stićenom prostoru a sve u cilju opšte sigurnosti i bezbjednosti građana. 

Sva lica koja su imala potrebu da prođu iza zaštitne ograde zbog svakodnevnih životnih potreba, kako je navedeno, policijski službenici bili su dužni na adekvatan način evidentirati, kako je u žalbi i navedeno usmeno su pitani gdje idu nakon čega im je kretanje  omogućeno, uz neophodne bezbjedonosne provjere. 

Uprava policije je navela da se zaštitne ograde koriste prilikom obezbjeđenja javnih okupljanja i javnih priredbi i ne predstavljaju postupak poniženja građana, već najblaži oblik fizičke zaštite prostora  ili objekta koji se obezbjeđuje u cilju izbjegavanja službenih radnji u cilju sprječavanja kretanja u zoni obezbjeđenja. 

Iako je 4. i 5.09.2021 godine preduzimala sve mjere i radnje isključivo u cilju bezbijednosti građana i zaštite Ustavnog poretka Crne Gore, Uprava policije je povodom predmetnog slučaja izrazila žaljenje što su pojedine njene aktivnosti izazvale negodovanje imenovanih građanki ali i drugih građana Prijestonice Cetinje. 

U vezi sa obavještavanjima građana o samom događaju na principu projekta „Policija u zajednici“, Uprava policije je cijenila da navedena aktivnost, zbog specifičnosti samog događaja, nije bila neophodna, s obzirom da je dešavanje na Cetinju propraćeno kroz sve domaće i strane pisane i elektronske medije, a da su građani za sva dodatna obavještenja mogli kontaktirati dežurni operativni centar Uprave policije - MUP-a, kao i dežurnu službu Centra bezbjednosti Podgorica i Odeljenja bezbjednosti Cetinje. Takođe, prilikom vršenja obezbjeđenja javnih okupljanja sa povišenim bezbjednosnim rizikom, poslovi održavanja javnog reda i mira predstavljaju prioritetni službeni zadatak, navela je Uprava policije, dok su aktivnosti policije u zajednici preventivni poslovi koji ne korespondiraju sa  poslovima i zadacima obezbjeđenja javnog okupljanja. Uprava policije, ovdje je napomenula da će službenici Uprave policije uvijek biti u službi građana, te da rukovodstvo Centra bezbjednosti Podgorica i Odeljenja bezbjednosti Cetinje stoje na raspolaganju za sva dodatna pitanja i nejasnoće. U zaključnici svog odgovora Uprava policije je navela da su u vezi sa iznijetim a cijeneći žalbene navode, mišljenja da su preduzete mjere bile privremenog karaktera, nužne i opravdane sprovedene u skladu sa Zakonom i u funkciji opšte bezbjednosti građana.

Savjet je zaključio da sve tenzične situacije nose sa sobom i krizu policijskog legitimiteta. To je posebno došlo do izražaja na Cetinju. Značajan dio javnosti Crne Gore doživio je aktivnosti Uprave policije jednostanim pa je svako insistiranje na pozitivnom kontaktu i komunikaciji sa građanima mogao biti dobar način za uspostavljanje potrebnog i pravilnog razumijevanja. Takav pristup je izostao od Uprave policije. 

Savjet je odlučio da uvaži primjedbe građanke gospođe Kane Tomašević koje se odnose na ograničavanje slobode kretanja i zadiranja u privatnost i ocjenjuje da je Uprava policije trebala biti ta koja pokazuje proaktivni pristup u komunikaciji sa građanima, a ne obratno.

Uprava policije nije opravdala postavljanje previše ličnih pitanja o kretanju stanovnika ulice koji su već evidentirani ili su trebali biti evidentirani, pa Savjet ocjenjuje da ista nijesu bila nužna u sprovođenju zaštite štićenog objekta. Takav pristup policije je mogao da zadire i u sferu privatnosti a dodatnu zabrinutost može da stvara i način na koji se prikupljaju i vode evidencije tako prikupljenih podataka. 

Savjet ocjenjuje da je Uprava policije učinila propust time što nije objavila javno saopštenje, bar 24 sata, prije nego je otpočela sa određenim mjerama koje se odražavaju i na slobodu kretanja. Uprava policije nije kreirala i podijelila, građanima sa tog područja, ni informator u kojem su navedeni razlozi ograničavanja kretanja, predstavljene mjere i način njihove primjene uz navođenje direktnog kontakta, broja telefona, pretpostavljenog starješine. Takav pristup bi bio u skladu sa konceptom rada policije u zajednici koji podrazumijeva veće učešće građana i zajednice u policijskom postupanju. 

Savjet ocjenjuje da je način, na koji si primijenjene određene bezbjednosne mjere, potpuno zanemario koncept rada policije u zajednici i činjenicu da će Uprava policije sa građanima Cetinja imati komunikaciju i nakon sprovedenog ustoličenja novog mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Izostao je osjećaj za izgradnju saradnje i uvažavanja, boljeg razumijevanja policijskih poslova i zadataka, i jačanja vizije, vrijednosti i misije policije u zajednici.

Povećana pažnja na pozitivnu interakciju policije i javnosti je korisna i od značaja, pa Savjet preporučuje da se primjedbe i ocjene iz ovog predmeta uključuje u buduću policijsku praksu i starteške dokumente razvoja Uprave policije i Ministarstva unutrašnjih poslova.

Na osnovu svega iznijetog, uzimajući u obzir percepciju građana i Uprave policije, Savjet preporučuje Upravi policije da građanima Cetinja koji stanuju na području na kojem su primjenjivane konkretne mjere pojasni i prizna izazove sa kojim se suočavala tokom napora da se obezbijedi stabilan javni red i mir i sigurnost svih i uputi izvinjenje zbog odsustva blagovremene komunikacije i saradnje.

U odnosu na primjedbe gđe Tomašević o upotrebi suzavca, Savjet podsjeća da je tim povodom održao vanrednu sjednicu i ocijenio da je prilikom intervencija policije, na različitim lokacijama na Cetinju, došlo do prekomjerne upotrebe hemijskih sredstava. Prekomjerna upotreba hemijskih sredstava odrazila se na zdravlje i redovan život i onih građana Cetinja koji nijesu uzeli učešća u javnim okupljanjima. O tome ovdje.