ZAJEDNIČKA BRIGA O DRUŠTVENOM UGLEDU POLICIJE

ZAJEDNIČKA BRIGA O DRUŠTVENOM UGLEDU POLICIJE
06 Nov

ZAJEDNIČKA BRIGA O DRUŠTVENOM UGLEDU POLICIJE

Podgorica, 6. novembar 2019. godine - Predsjednik Savjeta za građansku kontrolu rada policije mr Aleksandar Saša Zeković govorio je otvaranju međunarodne konferencije "Pravna zaštita policijskih službenika i zaštita njihovog integriteta" koju je organizovao crnogorski Sindikat Uprave policije (SUP).

Zeković je podsjetio da je primarni zadatak Savjeta da postupi po pritužbama i odgovori na prigovore javnosti u vezi sa policijskom praksom, kulturom, integritetom i primjenom policijskih ovlašćenja. 

“Pitanja povjerenja i pouzdanog policijskog postupanja su blisko povezana. Kompromitacija policijskog integriteta je najčešći uzrok problematizovanja povjerenja. Kroz blagovremeno identifikovanje i sprječavanje neprofesionalnog policijskog postupanja, odvraćamo policiju od prakse koja je kompromituje i krši ljudska prava i jačamo povjerenje javnosti u policijski servis” ostakao je Zeković. “Uzimajući sve to u obzir, kazao je on,  možemo konstatovati da policijski sindikat i građanska kontrole policije trebaju da imaju bliske odnose i svakodnevno partnerstvo jer im je zajedničko da brinu o integritetu policijskih službenika, zaštiti policijskih službenika i društvenom ugledu Policije”.

“Crnogorski model nezavisnog građanskog nadzora policije ne može biti uspješan bez dobre saradnje i podrške policijskog sindikata. Nemamo mogućnost izricanja sankcija što neki vide kao manu građanskog nadzora, ali to može biti i prednost u saradnji sa sindikatom u kojem, upravo zbog toga, ne bi trebao da postoji otpor prema građanskoj kontroli policije. Zajednički se možemo fokusirati na poželjna i prihvatljiva ponašanja i beskompromisnom zastupanju etičkih i profesionalnih vrijednosti naše policije” kazao je Aleksandar Saša Zeković, predsjednik Savjeta.

“Savjet naročito prepoznaje značajne potencijale SUP da podrži izuzetno ozbiljne napore i odlučnost rukovodstva Uprave policije, na čelu direktorom dr Veselinom Veljovićem, da se uspostavi puna kultura odgovornosti u Policiji Crne Gore i potpuno eliminišu primjeri solidarnosti koji su na štetu kredibiliteta policijske organizacije i efikasnih provjera i istraga protivzakonitog postupanja prema građanima” saopšti je Zeković.

Predsjednik Savjeta je ukazao da se Ministar unutrašnjih poslova i direktor Uprave policije nijesu ustručavali da prema policijskoj organizaciji i javnosti ukažu na korisnost svih apsekata komunikacije i saradnje sa građanskim nadzorom policije. Oni su ti koji promovišu i zastupaju podržavajuću atmosferu prema građanskom nadzoru što je doprinijelo činjenici da se u posljednje dvije godine poveća obraćanje policijskih službenika zbog povrede njihovih prava.  

“U radu na tim predmetima pokazali smo punu posvećenost i priličnu kondiciju i upornost da se zaštite prava, integritet i dostojanstvo policijskog službenika. Godinama smo ukazivali na činjenicu da nam se ne obraćaju policijski službenici, i pored zakonske mogućnosti, iako je Savjet glasan i snažno posvećen policijskom integritetu i promovisanju punog društvenog poštovanja prema policijskoj profesiji. Današnje povećanje pritužbi je i indikator otvaranja policijske organizacije i i to snažno pozdravljamo i podržavamo” kazao je Zeković.

“Želimo da naredna faza razvoja građanskog nadzora podrazumijeva intenzivnija i brojnija obraćanje policijskih službenika kojima neće ukazivati samo na povredu ličnih prava, kako je sada uglavnom slučaj, nego koji će prijavljivati pojedince koji nijesu dostojni policijskog posla i profesije i koji ne zaslužuju da budu u službi države Crne Gore” zaključio je u svom obraćanju na otvaranju konferencije Aleksandar Saša Zeković, predsjednik Savjeta za građansku kontrolu rada policije.

 , KONTROLAPOLICIJE