ZAŠTITA OD KRAĐA: PREPORUKE POLICIJI I GRAĐANIMA

ZAŠTITA OD KRAĐA: PREPORUKE POLICIJI I GRAĐANIMA
12 Mar

ZAŠTITA OD KRAĐA: PREPORUKE POLICIJI I GRAĐANIMA

Podgorica, 12. mart 2019. godine - Predsjednik Savjeta za građansku kontrolu rada policije, mr Aleksandar Saša Zeković, je posjetio Stanicu kriminalističke policije za suzbijanje imovinskog kriminaliteta CB Podgorica. Razgovarao je sa službenicima i Jedinice za  suzbijanje krađa i teških krađa o pitanjima vezanim za predmete koji su u radu građanske kontrole policije.

Savjet je informisan da je u 2018 policiji prijavljeno otuđenje oko stotinu bicikala. Od toga je nadležni tužilac kvalifikovao 16 teških krađa,10 krađa a po 74 prijave je konstatovano sitno djelo krađe jer vrijednost je ispod 150 eura. Tridesetak ovih krađa je uspješno rasvijetljeno. U 2017 godini prijavljeno je da su otuđena 72 bicikla. Tužilaštvo je kvalifikovalo 10 teških krađa, dvije krađe a ostalo su sitna djela krađe.

Procjene su Savjeta i Policije da se značajan broj otuđenja bicikala ne prijavljuje. Savjet poziva građane da prijave svaku krađu a sačuvani račun odnosno deklaracija, koja sadrži i serijski broj bicikla, i te kako može pomoći prepoznavanje. 

Prilikom posjete Stanici kriminalističke policije za suzbijanje imovinskog kriminaliteta Savjet je ustanovio da se u skladištu nalazi dvadesetak bicikala čiji vlasnik nije pronađen. Zato Savjet upućuje građane koji imaju sačuvanu dokumentaciju, bez obzira da li su blagovremeno prijavili krađu, da se konsultuju sa Policijom. 

Savjet je prepororučio Upravi policije da inovira svoj internetski sajt sa korisnim preventivnim i praktičnim savjetima prema građanima kako bi se zaštitili od krađa kao i da se fotografije pronađenih predmeta takođe javno predstave. 

Savjet je Upravi policije izdao i posebnu preporuku da se kroz rad policije u zajednici unaprijedi kontakt Policije i građana odnosno skupština etažnih vlasnika i agencija koje brinu o stambenim zgradama kako bi im se pružili preventivni savjeti i korisne informacije u vezi sa zaštitom od krađa.