ZAŠTITA NAD ŽENAMA I DJEVOČICAMA U CRNOJ GORI

ZAŠTITA NAD ŽENAMA I DJEVOČICAMA U CRNOJ GORI
28 Jun

ZAŠTITA NAD ŽENAMA I DJEVOČICAMA U CRNOJ GORI

Podgorica, 28. jun 2019. godine - U organizaciji nevladine organizacije (NVO) “Centar ženskih prava” iz Zenice (BiH) u Podgorici je organizovan okrugli sto “Dobre prakse, praznine i nedostaci u sistemu zaštite žena i djevojčica od nasilja – stanje u Crnoj Gori”, koji je ova NVO realizovala u partnerstvu sa lokalnom NVO “Centrom za ženska prava” iz Podgorice u sklopu EU-UN Women regionalnog programa za zaustavljanje nasilja nad ženama u zemljama Zapadnog Balkana i u Turskoj.

Predstavljeni su nalazi istraživanja o funkcionisanju sistema zaštite nad ženama i djevojčicama u Crnoj Gori. 

U ime Savjeta za građansku kontrolu rada policije u radu okruglog stola je učestvovao njegov predsjednik mr.sci Aleksandar Saša Zeković.

Više podataka o radu Centra ženskih prava, zenica, BiH možete naći na ovim linkovima:

https://www.cenppz.org.ba 

https://www.facebook.com/czppzz

https://twitter.com/czppzz

https://www.youtube.com/user/CzppZZ