USVOJEN PRVI ZAKLJUČAK O POSTUPANJU POLICIJE NA CETINJU IZDATA PREPORUKA MINISTRU UNUTRAŠNJIH POSLOVA

USVOJEN PRVI ZAKLJUČAK O POSTUPANJU POLICIJE NA CETINJU  IZDATA PREPORUKA MINISTRU UNUTRAŠNJIH POSLOVA
11 Sep

USVOJEN PRVI ZAKLJUČAK O POSTUPANJU POLICIJE NA CETINJU IZDATA PREPORUKA MINISTRU UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Savjet za građansku kontrolu rada policije u sastavu advokat Zoran Čelebićprof. dr Dražen Cerovićdoc.dr Branislav Radulovićdr Aleksandar Mugoša i Aida Petrović, postupajući po pritužbi građanke gospođe Zorke Zoje Vidove Ivanović razmotrio je postupanje policijskih službenika na demonstracijama na Cetinju, 5. septembra 2021. godine, organizovanim povodom ustiličenja novog mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori  i usvojio je nakon obavljene rasprave odgovarajući zaključak. 

Gospođa Zorka Zoja Vidova Ivanović (1989), menadžerka sa Cetinja, preko aktivista Crnogorskog helsinškog odbora, obratila sa Savjetu za građansku kontrolu rada policije i ukazala na svoje iskustvo sa dejstvom suzavca u tom gradu.

Ona je u pritužbi precizirala da se njen sin koji ima godinu i sedam mjeseci igrao, 10. septembra 2021. godine, vrlo kratko, gotovo dva minuta, sa lopticom na gradskom trgu (trg kralja Nikole). Stavio je usta i počeo je da plače, da se crveni, suzi, kija… To stanje je trajalo 15 minuta. Naglasila je da se to sve dešava pet dana nakon bačanja suzavca na toj lokaciji. Kako joj je rođena sestra ljekarka, nije zatražila medicinsku pomoć već se sa njom konsultovala.

Građanka gospođa Ivanović je zatražila da se provjeri postupanje policije tog dana na Cetinju, da li je došlo do prekoračenja ovlašćenja u pogledu korišćenja hemjskih sredstava te da li je trenutno bezbjedno i da li treba naložiti detaljnije čišćenje javnih površina. Ista je zahtjevala da u postupku građanske kontrole policje bude navedena pod punim identitetom.

Savjet je, na vanrednoj sjednici od 5. septembra 2021. godine, ocijenio da je prilikom intervencija policije na Cetinju, na različitim lokacijama, došlo do prekomjerne upotrebe hemijskih sredstava.

Savjet je konstatovao da se prekomjerna upotreba hemijskih sredstava odrazila na zdravlje i redovan život i onih građana Cetinja koji nijesu uzeli učešća u javnim okupljanjima.

Prekomjerna upotreba hemijskih sredstava, koju više gotovo ne spore ni visoki zvaničnici Vlade Crne Gore, ne može se opravdati višim ciljevima i predstavlja odsustvo humanosti i poštovanja ljudskog dostojanstva.

Savjet registruje da se prekomjerna upotreba hemijskih sredstava na Cetinju negativno odrazila i na zdravlje životinja, kako onih na farmama, vlasničkih kućnih ljubiamaca i životinja koje su napuštene i na ulici, pri čemu je određeni broj njih usljed toga i uginuo.

Savjet upućuje hitnu preporuku Ministru unutrašnjih poslova da se u Vladi Crne Gore založi, da se o trošku Vlade Crne Gore, a u saradji sa službama Prijestonice Cetinje, pristupi detaljnijem čišćenju i dekontaminaciji svih javnih površina, uključujući i zelene površine, a na kojima je, ili u blziini istih, djelovala policija upotrjebljavajući prekomjernu upotrebu CS gasa i drugih hemijskih sredstava.

Savjet je uvjeren da će to biti prvi u nizu drugih ozbiljnjih koraka koji su potrebni za smirivanje javnosti i povratak povjerenja