UNAPRIJEĐENA ODGOVORNOST I OTVORENOST CRNOGORSKE POLICIJE

UNAPRIJEĐENA ODGOVORNOST I OTVORENOST CRNOGORSKE POLICIJE
15 Oct

UNAPRIJEĐENA ODGOVORNOST I OTVORENOST CRNOGORSKE POLICIJE

Podgorica, 15. oktobar 2019. godine - Danas je u Skupštini Crne Gore održana redovna sjednica Savjeta za građansku kontrolu rada policije kojom je predsjedavao mr Aleksandar Saša Zeković, predsjednik Savjeta.

Diskutovano je više predmeta po kojima postupa građanska kontrola rada policije a odnose se na provjeru policijskog postupanja. Zaključen je jedan predmet u kojem je prepoznato profesionalno postupanje policije dok je u nekoliko slučajeva, prije konačne ocjene Savjeta, prepoznata potreba da se pruži mogućnost i vrijeme za korektivno i senzibilisano postupanje policije, naročito prema djeci i mladima.

Detaljno je razmotren dosadašnji odnos Uprave policije prema preporukama građanskog nadzora i ocijenjeno da je u ukupnom institucionalnom i društvenom kontekstu, značajno i vidljivo unaprijeđena odgovornost i otvorenost Uprave policije.

Savjet je ocijenio važnim i potrebnim da sa današnje sjednice skrene pažnju svim policijskim službenicima da su i u okviru svojih privatnih aktivnosti na različitim društevnim mrežama obavezani etičkim vrijednosti crnogorske policije pa se od njih  očekuje ideološka neutralnost i pristojan odnos prema svakom građaninu. 

Definisane su i konkretizovane programske aktivnosti koje će se realizovati do kraja 2019. godine a podrazumijevaju bliske kontakte sa javnošću, Upravom policije i Ministarstvom unutrašnjih poslova. 

Konstatovano je da se uspješno sprovode aktivnosti Uprave policije, nevladine organizacije "Akcije za ljudska prava" i Savjeta na pripremi i publikovanju posebne publikacije posvećene zabrani mučenja i zlostavljanja i preporukama Evropskog komiteta za sprječavanje mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT).

Konstatovano je da je publikacija Savjeta "Građani i Policija: Izazovi povjerenja" (autori Aleksandar Saša Zeković i Zorana Baćović) uspješno distribuirana u kompletnom tiražu (700 primjeraka) prema bezbjednosno-obavještajnoj zajednici, specijalizovanim nevladinim organizacijama i medijima, akademskim ustanovama, vladinim institucijama, političkim partijama i javnim bibliotekama u zemlji i regionu. 

 Categories: SJEDNICE, KONTROLAPOLICIJE