ULCINJ: ZATREŽENA PROVJERA POSTUPANJA POLICIJSKOG INSPEKTORA

ULCINJ: ZATREŽENA PROVJERA POSTUPANJA POLICIJSKOG INSPEKTORA
04 Feb

ULCINJ: ZATREŽENA PROVJERA POSTUPANJA POLICIJSKOG INSPEKTORA

Podgorica/Ulcinj, 4. februar 2021. godine - Građanin B.H. iz Ulcinja obratio se Savjetu za građansku kontrolu rada policije pritužbom na postupanje G.A., policijskog inspektora OB Ulcinj koji je dana 31.01.2021.godine, kako je naveo, pokušao neovlašćeni ulazak u Konobu „Hasanaga“, objekat u vlasništvu podnosioca pritužbe, na  način što je više puta silom pokušao otvoriti zatvorena vrata.

Ovaj događaj građanin je sjutradan prijavio policiji, gdje je obaviješten da je dolazak inspektora navodno bio službene prirode.

B.H. je posebno naglasio Savjetu da je G.A. kritičnom prilikom nastupio sam i bez naloga državnog tužioca, da je način pretresanja prostorija propisan ZKP, kao i da on nije bio pozvan da dobrovoljno otvori lokal, što bi on učinio da mu je nalog pokazan, ocijenivši da je imenovani policijski inspektor time izvršio težu povredu službene dužnosti.

U prilogu pritužbe građanin je Savjetu dostavio video snimak sa nadzornih kamera.

Savjet je predmetnu pritužbu uzeo u razmatranje, istom za obradu zadužio člana i obratio se Upravi policije da informiše o slučaju.