TUŽILAŠTVO DA SE OGLASI O STATUSU ISTRAGA ZLOSTAVLJANJA

TUŽILAŠTVO DA SE OGLASI O STATUSU ISTRAGA ZLOSTAVLJANJA
01 Nov

TUŽILAŠTVO DA SE OGLASI O STATUSU ISTRAGA ZLOSTAVLJANJA

Savjet za građansku kontrolu rada policije je provjerio postupanje policije u Nikšiću, 3. aprila 2019, nakon utakmice između fudbalskih klubova “Sutjeska” i “Budućnost” i tim povodom usvojio ocjene i preporuke koje su javno objavljene ovdje.

Savjet nikada ne ulazi u polemiku oko svojih odluka i do sada, uključujući i sudske odluke, nikada nijesu osporene njegove ocjene o postupanju policije. Ipak ocjenjujemo potrebnim da se povodom ovog slučaja još jednom oglasimo kako bi se javnosti ukazalo na činjenice i okolnosti koje su pratile sprovedeni postupak građanske kontrole.

Savjet priznaje svoju odgovornost da zbog dužine prethodnog saopštenja pri njegovom prenošenju nijesu navedene sve bitne činjenice što je moglo da proizvede krivu interpretaciju odluke pri čemu su posebno vidljivo izostale ocjene o profesionalnom odnosu Uprave policije i Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) a naročito poziv Osnovnom državnom tužilaštvu (ODT) u Nkšiću. 

Utvrđeno je da su se nesporno stekli svi uslovi za primjenu sredstava prinude. Savjet je podržao i pohvalio procjenu i odluku o upotrebi ručnog spreja sa nadražujućim dejstvom kao blažeg sredstava prinude koje je u najvećoj mjeri garantovalo uspjeh i izvršavanje zadatka bez nepotrebnih štetnih posljedica. Kako prema jednom broju navijača upotreba spreja nije imala efekta upotrijebljena je službena polica. Savjet je prepoznao dvije pojedinačne situacije sa očiglednom nesrazmjernom primjenom sile pri upotrebi službene palice. U službenoj dokumentaciji Uprave policije i MUP Crne Gore nijesu prikrivene niti ignorisane te okolnosti. Detaljno su opisane uz blagovremeno upoznavanje nadležnog državnog tužioca.

Savjet je utvrdio preokaračenje ovlašćenja prema građanima A.I. i Đ.R. Pojedinačni postupci službenika CB Nikšić i CB Podgorica su neprihvatljivi i opasni, ukazuju na odsustvo svijesti o ljudskom dostojanstvu i opravdanom i srazmjernom policijskom djelovanju. Bez obzira na okruženje u kojem su djelovali, na postojanje neprijateljske orjentacije dijela navijača, policijski službenik, bez ličnih pristupa, treba biti svjestan da djeluje u ime države koja ima obavezu i odgovornost da poštuje ljudska prava i štiti građane. Preporučeno je da se dvojica policijskih službenika više ne angažuju u interventnom vodu kao i da se pristupi periodičnim situacionim provjeravama i obukama pripadnika interventnih vodova kako bi se pratile i unaprjeđivale vještine za emocionalno stresne i napete situacije i da pravilno odlučuju u svakodnevnom radu vodeći računa o srazmjernosti.

Uprava policije je pokazala odgovoran i profesionalan odnos prema Savjetu i očekivanju javnosti da se djelotvorno ispitaju sve primjedbe na postupanje policije. Direktor Uprave policije je najavio da će u pogledu eventulane odgovornosti policijskih službenika, uvažiti sve utvrđene činjenice od strane nadležnog državnog tužioca, izvještaj Odjeljenja za unutrašnju kontrolu policije i preporuke Savjeta. Odjeljenje za unutrašnju kontrolu policije MUP Crne Gore je jasno identifikovalo odstupanje pojedinačnog policijskog ponašanja od propisa i vrijednosti crnogorske policije. Konkretan način rada i odnosa MUP Crne Gore i Uprave policije može biti pozitivan primjer za buduće provjere zakonitosti i etičnosti u djelovanju policije.

U kompletnoj službenoj dokumentaciji precizno su navedena imena svih postupajućih službenika policije što nedvosmileno ukazuje, u odnosu na ranija iskustva, na drugačiju, bitno unaprijeđenu odgovornost i policijsku praksu. To ukazuje da u ovom slučaju ne postoji mogućnost, koju je Savjet ranije registrovao, da se, tokom istrage koju sprovodi državni tužilac, ne može utvrditi identitet bilo kojeg službenika koji je prekoračio ovlašćenja.

Savjet je isključivo nadležan da ocjenjuje primjenu policijskih ovlašćenja. Ali u izuzetnim okolnostima komentariše i aktivnosti drugih državnih organa koje su u direktnoj vezi sa kredibilitetom policije i zaštitom prava javnosti da zna. Sporost tužilačke istrage u konkretnom slučaju se negativno održava na povjerenje javnosti ne samo u krivično-pravnu zaštitu već i na ugled policije. Odluka ODT u Nikšiću je važna i zbog blagovremene suspenzije policijskih službenika od obavljanja dužnosti. Njihovo privremeno udaljavanje do okončanja postupaka je od primarne važnosti za potvrdu kredibiliteta. Krivični postupci protiv građana zbog napada na službeno lice traju mnogo kraće nego postupci protiv policijskih službenika koji se dovode u vezu sa zlostavljanjem i mučenjem građana. Savjet poziva ODT u Nikšiću da se javno oglasi o statusu istraga zlostavljanja u ova dva konretna slučaja i ukaže na moguće probleme u izviđaju ukoliko oni postoje.