SVI DA PODRŽE NACIONALNU BORBU PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA

SVI DA PODRŽE NACIONALNU BORBU PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA
15 May

SVI DA PODRŽE NACIONALNU BORBU PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA

Podgorica, 15. maj 2021. godine - Savjet za građansku kontrolu rada policije, na inicijativu svoje članice gospođe Aide Petrović koja je prepoznata na polju zaštite žena od nasilja, je od Uprave policije zatražio je informaciju Centra bezbjednosti (CB) Bar o postupanju policijskih službenika povodom prijavljenih povreda iz Jedinice hitne medicinske pomoći - Doma zdravlja Bar, kod građanke gospođe B.H.H., osnovne državne tužiteljke u tom gradu, a koje su ukazivale da dolaze iz nasilja. 

O događaju je izvijestila dnevna novina “Dan” a njenu objavu prenijeli brojni portali, na osnovu čega je predmet formirao i građanski nadzor policije kako bi se provjerilo da li je policija u konkretnom slučaju postupala profesionalno i blagovremeno. Pogledati: https://m.cdm.me/hronika/tuziteljka-trazila-da-se-zataska-prebijanje/

Uprava policije u odgovoru koji je dostavila Savjetu povodom predmetnog slučaja, navela je da je dežurni ljekar Hitne medicinske pomoći u Baru, dana 19.03.2021.godine, telefonskim putem obavijestio Dežurnu službu CB Bar da se na ukazivanje ljekarske pomoći javila građanka B.H.H. sa ozljedama koje ukazuju na povrede iz nasilja. Odmah, na lice mjesta u Hitnu medicinsku pomoć u Baru upućeni su policijski službenik CB Bar i inspektorka za suzbijanje nasilja u porodici i maloljetničke delikvencije, koja je povodom kritičnog događaja obavila razgovor sa dežurnim Ijekarom i građankom B.H.H., koja obavlja funkciju državne tužiteljke u Osnovnom državnom tužilaštvu (ODT) u Baru. 

Nakon obavljenih pregleda u Hitnoj medicinskoj pomoći i Opštoj bolnici u Baru, te prikupljene medicinske dokumentacije, policijski službenik CB Bar o događaju je obavijestio dežurnog tužioca u ODT u Baru, R.Đ. po čijem nalogu su u službenim prostorijama CB Bar prikupljena obavještenja od građanke  B.H.H., koja je u bitnom navela, da je povrede zadobila 17.03.2021. godine u vremenskom intervalu od 22-01 čas u svom stanu u Baru, od njoj poznate muške osobe čiji identitet nije željela da otkrije, te  da događaj nije prijavila smatrajući da se radi o krivičnom djelu za koje se gonjenje preduzima po privatnoj tužbi, te da je iz navedenih ali i privatnih razloga odlučila da čitav slučaj kao ni identitet osobe, za sada, ne prijavi. 

U zaključnici odgovora koji je v.d. direktora Uprave policije povodom predmetnog slučaja dostavio Savjetu navedeno je da su po nalogu tužioca spisi predmeta 21.03.2021. godine dostavljeni ODT u Baru na ocjenu i odlučivanje, o čemu je sačinjena službena zabilješku, kao i da do dana dostavljanja ovog odgvoora CB Bar nije dobio odgovor od postupajućeg tužioca.

Savjet je kod postupajućih policijskih službenika prepoznao profesionalnu odlučnost da efikasno doprinesu zaštiti žrtve i konstatovao da su policijski službenici CB Bar konkretnom prilikom postupali savjesno i blagovremeno.

Savjet se, zbog važnosti i ozbiljnosti teme, posebno zadržao kod stava gospođe B.H.H. “da događaj nije prijavila smatrajući da se radi o krivičnom djelu za koje se gonjenje preduzima po privatnoj tužbi” isključivo zato što je ona i državna tužiteljka u ODT u Baru. 

Uloga državnih tužilaca je odlučujuća za efikasan i brz odgovor na nasilje nad ženama i za nasilje u porodici. Ispoljeni stav gospođe B.H.H., u svijetlu činjenice da je ista i državni tužilac, neminovno otvara određena pitanja, primarno oko funkcionalnog i profesionalnog razumijevanja sličnih situacija kod drugih građana/ki i institucionalnog povjerenja. 

Nasilje nad ženama i nasilje u porodici uglavnom ostaje neprijavljeno pa tako i nekažnjivo, što se prepoznaje u gotovo svim izvještajima uglednih domaćih nevladinih grupa i međunarodnih organizacijama popt OEBS ili UNDP. U tim izvještajima navedeni su i najčešći razlozi neprijavljivanja: strah od nasilnika, stid, nepovjerenje u državu i njene organe. 

Savjet razumije svaku ličnu odluku ali cijeni da je gospođa B.H.H. kao državna tužiteljka zbog ukupne uspješne nacionalne borbe protiv nasilja nad ženama i povjerenja javnosti u institucije, pa time i u državno tužilaštvo, i konačno i u nju samu, trebala svojim sopstvenim primjerom pokazati koliko je važno prijavljivanje nasilja i da se isto ne smije i ne može smatrati isključivo kao privatno pitanje. 

Savjet je odlučio da sa ovim zaključkom upozna v.d. Vrhovnog državnog tužilaštva kako bi isti kroz državnotužilačku organizaciju i Tužilački savjet promovisao odgovarajuće vrijednosti.