STROŽIJE KAŽNJAVATI POVRATNIKE, ALI I UNAPRIJEDITI ZAŠTITU I RESOCIJALIZACIJU OSUĐENIKA

STROŽIJE KAŽNJAVATI POVRATNIKE, ALI I UNAPRIJEDITI ZAŠTITU I RESOCIJALIZACIJU OSUĐENIKA
22 Jul

STROŽIJE KAŽNJAVATI POVRATNIKE, ALI I UNAPRIJEDITI ZAŠTITU I RESOCIJALIZACIJU OSUĐENIKA

Podgorica, 22. jul 2019. godine - Savjet za građansku kontrolu rada policije ocijenio je važnim da javno podrži ocjene ministra unutrašnjih poslova u Vladi Crne Gore Mevludina Nuhodžića o neadekvatnoj kaznenoj politici i sudskoj praksi za višestruke povratnike u izvršenju krivičnih djela.

Ministar Nuhodžić, u Skupštini Crne Gore, je saopštio da kaznena politika mora biti primjerena društvenim okolnostima i stalno promjenjivom kriminalnom ponašanju. Jasno je saopšteno da ne smije biti praksa izricanja uslovnih osuda ili kazni na nivou zakonskih minimuma, primjene instituta ublažavanja kazne, kao i uslovnog otpusta, što za posljedicu ima povratak prestupnika kriminalu. Istaknut je značaj prevencije i potreba da se pokaže odlučnost države da se za najteža krivična djela izriču odgovarajuće kazne zatvora.

Savjet ocjenjuje da je u interesu crnogorskih građana i njihove bezbjednosti da Crna Gora strožije kažnjava povratnike u vršenju krivičnih djela trgovine drogom, nošenja oružja, silovanja i nasilja u porodici i zato se podržavaju napori Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) i Uprave policije da se pristupi izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore.

Ministar Nuhodzić proaktivno razmišlja o poboljšanju borbe protiv kriminala, svjestan da je to pitanje važno i za dalji napredak zemlje u pristupanju Evropskoj uniji. Savjet za građansku kontrolu rada policije zato podržava zalaganja MUP i Uprave policije da se pristupi preispitivanju opsega sankcija za određena krivična djela i njihove dosadašnje stvarne djelotvornosti. 

Za Savjet za građansku kontrolu rada policije je takođe važno da se otvoreno diskutuje o kvalitetu i stvarnim rezultatima programa resocijalizacije u našem zatvorskom sistemu i zaštiti osuđenika. Loša resocijalizacija mora se posmatrati i kao uzrok povratka kriminalu i u tom pravcu je neophodno preuzeti punu odgovornost. 

Važno je što je zaštita javnosti prioritet rada ministra unutrašnjih poslova i direktora Uprave policije. U tom pravcu se prepoznaje riješenost da se, kroz odgovarajuće odgovore na izazove, crnogorsko društvo učini sigurnijim.