STANDARDI CPT I UPOTREBA ORUŽJA NA ELEKTRIČNO PRAŽNJENJE

STANDARDI CPT I UPOTREBA ORUŽJA NA ELEKTRIČNO PRAŽNJENJE
26 Sep

STANDARDI CPT I UPOTREBA ORUŽJA NA ELEKTRIČNO PRAŽNJENJE

Podgorica, 26. septembar - Savjet za građansku kontrolu rada policije pokrenuo je svoj novi program pod nazivom “Zabrana zlostavljanja i mučenja” u sklopu kojeg će se građani Crne Gore i pripadnici Policije Crne Gore dodatno informisati i obrazovati o standardima Evropskog komiteta za sprječavanje mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT) Savjeta Evrope.

Pored čestih javnih oglašavanja i nastupa u medijima, programske saradnje sa organizacijama civilnog društva fokus pažnje će biti i na obrazovanju policijskih službenika kako bi se stalno unaprjeđivala svakodnevna policijska praksa i postupanje što pored obuka podrazumijeva pripremu, uređivanje i objavljivanje različitih obrazovnih sadržaja. 

Ovom prilikom objavljujemo standarde CPT-a u odnosu na upotrebu i korišćenje oružja na elektrino pražnjenje koji su dostupni ovdje.

Zakon o unutrašnjim poslovima, član 72, kao jedno od posebnih vrsta oružja definisan je i električni paralizator koji spada u oružje sa električnim pražnjenjem. Policija Crne Gore, i pored zakonskog osnova, trenutno nije opremljena sa ovim oružjem i ne koristi ga ali to ne znači da u perspektivi neće biti donijeta odluka za opremanje tim oružjem.

Važno je napomenuti da su crnogorske zakonske odredbe u vezi s ovim oružjem usklađene sa standardima CPT posebno u dijelu ograničenja upotrebe električnog paralizatora koji se može upotrijebiti samo ako su ispunjeni uslovi za upotrebu vatrenog oružja u skladu sa Zakonom o unutrašnjim poslovima i ukoliko je upotreba drugih vrsta oružja neuspješna ili ne garantuje uspjeh.