SREDNJOŠKOLKA PITA DA LI POLICIJA SMIJE NAPASTI MIRNE DEMONSTRANTE

SREDNJOŠKOLKA PITA DA LI POLICIJA SMIJE NAPASTI MIRNE DEMONSTRANTE
11 Sep

SREDNJOŠKOLKA PITA DA LI POLICIJA SMIJE NAPASTI MIRNE DEMONSTRANTE

Srednjoškolka Milica Borozan (2003) sa Cetinja, učenica Srednje stručne škole, smjer turistički tehničar, posredstvom aktivista Crnogorskog helsinškog odbora, obratila se Savjetu za građansku kontrolu rada policije iznoseći primjedbe na postupanje policije. Naglasila je da je punoljetna sam kako “ne bi bilo što bilo sporno oko mog učešća na demonstracijama, 5. septembra 2021. godine, ili povodom ove pritužbe”. 

“Stajala sam na trgu među grupom građana, mirno smo protestvovali. U jednom momentu građani su počeli da aplaudiraju, iz razloga jer je policija navodno spuštila oružje. Nakon par trenutaka počeli su bez ikakvog povoda i razloga da nas gađaju suzavcima i gumenim mecima. Jedna dimna bomba me pogodila u patiku i zbog pritiska bombe sam pala. Takođe me od suzavca uhvatilo i gušenje. Bila sam jako uplašena i razočarana jer i dalje ne mogu da vjerujem da policija treba i smije da ima takav odnos prema građanima. Molim da provjerite postupanje policije prema meni, da li je to bio u redu i da li je u redu da može da napadne narod koji mirno protestvuje. U postupku kontrole možete me tretorati pod punim identitetom” navela je srednjoškola gospođica Borozan u svojoj pritužbi uz koju je priložila medicinsku dokumentaciju i fotografiju povrijeđenih koljena.

Savjet je pritužbu uzeo u rad, istom zadužio člana Savjeta, dr Aleksandra Mugošu, i od Uprave policije zatražio da se izjasni po pitanju pritužbe i posebno da odgovori za razloge postupanja prema gospođici Borozan i da li istu dovodi u vezu sa izvršenjem nekog prekršajnog ili krivičnog djela.