SKUPOVI POSTAJU NASILNI, PREŠLA SE GRANICA NORMALNOG I PRIHVATLJIVOG IZRAŽAVANJA PROTESTA

SKUPOVI POSTAJU NASILNI, PREŠLA SE GRANICA NORMALNOG I PRIHVATLJIVOG IZRAŽAVANJA PROTESTA
30 Dec

SKUPOVI POSTAJU NASILNI, PREŠLA SE GRANICA NORMALNOG I PRIHVATLJIVOG IZRAŽAVANJA PROTESTA

Podgorica, 30. decembar 2019. godine - U odnosu na karakter javnih okupljanja održanih u Podgorici, na dvije lokacije, 29. decembra 2019. godine, Savjet za građansku kontrolu rada policije je na sinoć hitno sazvanoj sjednici ocijenio da se prešla granica normalnog i prihvatljivog izražavanja protesta.

Savjet je najstrožije osudio napade na policijske službenike. 

Savjet ukazuje da građani ne treba da su suočavaju sa bilo kakvim ograničenjima svog prava na slobodu mirnog okupljanja, uključujući i kritički sadržaj i poruke prema vlastima.

Savjet je podsjetio da je shodno međunarodnim i domaćim standardima pravo na mirno okupljanje garantovano samo dok je okupljanje mirno. Nasilničke namjere se ne mogu podvesti pod garantovanim standradima ljudskih prava i pravom na mirno okupljanje. 

Kada skupovi postanu nasilni i kada to postane neophodno, Savjet ukazuje da policija ima obavezu da upotrijebi i primijeni silu kako bi se osigurao javni red i mir i vladavina prava.

Poštujući međunarodne standarde Uprava policije je omogućila i neprijavljene mirne skupove prihvatajući da su spontani iako su neki od njih javno pripremani i najavljeni od strane osoba poznatog identiteta.

Savjet je ukazao da se nekoliko dana nakon usvajanja zakona zbog kojeg se protestvuje više ne može govoriti o prilikama koje se nijesu mogle predvidjeti. Zato Savjet potencira važnost i neophodnost prijavljivanja svih daljih javnih okupljanja. Prijava daljih okupljanja omogućiće kvalitetniju komunikaciju organizatora i policije i odgovarajuću odgovornost obije strane. 

Savjet je konstatovao da je Uprava policije povodom ovog i svih drugih događaja pokazala toleranciju prema blokadi saobraćajnica, koji predstavljaju nezakonita okupljanja, omogućavajući i tako pravo na slobodu mirnog okupljanja. Učesnici protesta su dobili dovoljnu priliku da iskažu svoje stavove i napuste mjesto događaja po izdavanju odgovarajuće naredbe.

Savjet je ukazao da se službenici policije moraju uzdržati od upotrebe prekomjerne sile i neselektivne upotrebe sile i da treba praviti razliku između nasilnih i mirnih demonstranata i novinara koji izvještavaju sa lica mjesta.