SITUACIJA U BERANAMA: ZABRINJAVAJUĆE NAMJERE PREMA POLICIJSKIM SLUŽBENICIMA

SITUACIJA U BERANAMA: ZABRINJAVAJUĆE NAMJERE PREMA POLICIJSKIM SLUŽBENICIMA
26 Jun

SITUACIJA U BERANAMA: ZABRINJAVAJUĆE NAMJERE PREMA POLICIJSKIM SLUŽBENICIMA

Podgorica, 26. jun 2020. godine - Savjet za građansku kontrolu rada policije dostavio je Upravi policije snimak dostupan ovdje kao i snimak dostupan na ovom linku na kojima građanin otvoreno najavljuje napad na policijski službenike iz Rožaja. 

Snimak i link je dostavio građanin poznatog identiteta, pripadnik bošnjačke nacionalne manjine, iskazujući strah zbog neprimjerenog odnosa prema pripadnicima policije iz redova manjinskih naroda.

Savjet je zatražio da se obavi identifikacija građanina i u koordinaciji sa nadležnim državnim tužilaštvom provjeri postojanje stvarne namjere za izvršenje krovičnog djela. 

Savjet iskazuje zabrinutost zbog otvorene najave nasilja prema policijskim službenicima i ukazuje da je ovo upravo jedna od situacija koje su djelovale kao pobuna protiv države Crne Gore.