SDP: POLICIJSKI STARJEŠINA NAMJERNO GAĐAO ŠOK BOMBOM RANKA KRIVOKAPIĆA

SDP: POLICIJSKI STARJEŠINA NAMJERNO GAĐAO ŠOK BOMBOM RANKA KRIVOKAPIĆA
08 Sep

SDP: POLICIJSKI STARJEŠINA NAMJERNO GAĐAO ŠOK BOMBOM RANKA KRIVOKAPIĆA

Socijaldemokratska partija (SDP) Crne Gore uputila je Savjetu za građansku kontrolu rada policije prijavu zbog nanošenja tjelesne povrede počasnom predsjedniku SDP i bivšem predsjedniku Skupštine i Parlamentarne Skupštine OEBS-a Ranku Krivokapiću, tokom protesta na Cetinju 5. septembra 2021. godine.

U prijavi je navedeno da se Ranko Krivokapić tog dana poslije 6. sati  nalazio sa manjom grupom demonstranata na Trgu Kralja Nikole na Cetinju, a da je u tom periodu, na istom mjestu, desetak demonstranata sjedelo na stolicama iz obližnjeg kafića na udaljenosti preko 15m od prvog kordona policije koji je brojao preko 40 pripadnika.

U jednom trenutku, u sredini kordona pojavio se policajac koji je u ruci držao najmanji megafon koji je Krivokapić do tada vidio, iako je bio učesnik na desetine protesta u Crnoj Gori i Srbiji. Očigledno je da se radilo o komandiru kordona koji je stajao na Trgu Kralja Nikole. Podigao je i nešto rekao u taj mini megafon iz kojeg se ništa nije čulo. Odmah po tom činu, taj policajac izvukao je osigurač iz šok bombe, i istom gađao Krivokapića kojom prilikom je zadobio lakše tjelesne povrede u prijedjelu desne i lijeve noge, navedeno je u prijavi.

U prijavi se navodi da je jasno propisano da se ta eksplozivna sredstva bačaju na zemlju, a ne na glavu i tijelo pojedinca.

„Nemamo dilemu da je pomenuti policajac prepoznao bivšeg predsjednika Skupštine Crne Gore i da je njegova namjera bila usmjerena da ga trajno onesposobi. Poznato je da takvom upotrebom šok bombe prema glavi mete, mogu nastupiti i smrtne posijedice“.

SDP je pozvao Savjet da utvrdi identitet komandira koji je u tom vremenskom periodu rukovodio policijskom povrjeđivanju počasnog predsjednika SDP-a, prekoračenju ovlašćenja i upotrebi prekomjerne sile.  U suprotnom, to će se smatrati aktom terora vlasti prema svom decenijskom političkom protivniku, odnosno aktu koji je bio politički motivisan.

Savjet je od direktora Uprave policije zatražio da, bez odlaganja, dostavi ime i prezime policijskog službenika/starješine koji se okupljenim demonstrantima na toj lokaciji obratio putem megafona. Takođe, zahtijevano je i pisano izjašnjenje konkretnog policijskog službenika  prema ovom Savjetu povodom navoda, koji su i javno objavljeni, zajedno sa snimcima i fotografijama, građanina g. Krivokapića da ga je namjerno gađao i pogodio šok bombom. Savjet je, konačno, zatražio podatke o dosadašnjem profesionalnom iskustvu i angažmanu konretnog policijskog službenika.