SAVJET POSTUPA PO PRITUŽBI NOVINARKE JOVANOVIĆ

SAVJET POSTUPA PO PRITUŽBI NOVINARKE JOVANOVIĆ
20 Nov

SAVJET POSTUPA PO PRITUŽBI NOVINARKE JOVANOVIĆ

Podgorica, 20. novembar 2019. godine - Savjetu za građansku kontrolu rada policije obratila se građanka Jelena Jovanović, novinarka iz nazavisnog dnevnika “Vijesti” ukazujući, kako je shvatio ovaj Savjet, na određene okolnosti njene komunikacije sa nadležnom službom Uprave policije za odnose sa javnošću.

Savjet je predmet uzeo u rad i istim zadužio, kao obrađivača i izvjestioca, doc.dr Branislava Radulovića, člana Savjeta. 

Određena pitanja, koja se u suštini odnose na rukovodioca Sektora kriminalističke policije, je  uputila 26. septembra pa potom i 29. oktobra 2019. godine ali nije primila odgovor zbog čega se danas, 18. novembra 2019. godine, obratila i ovom Savjetu. 

Savjet je svjestan da je posao svakog novinara da postavlja pitanja i da učini sve što je potrebno i moguće, u skladu sa etičkim principima, i da dobije tražene odgovore. 

Savjet je primjetio da je u štampi, https://www.vijesti.me/vijesti/drustvo/bakovic-se-kiti-modnim-detaljem-sa-potpisom-rolex-na-ruci-sat-od-godisnje-plate, izašao tekst koji tretira ovo pitanje a u kojem je prepoznato i vidljivo navedeno odsustvo komunikacije. 

Savjet razumije i može opravdati i podržati pristup policijskih službenika da ne odgovaraju direktno na interesovanja medija već da se zainteresovani novinari upućuju na službu unutar policijske organizacije zadužene za odnose s javnošću i medijima. Tada su policijski službenici dužni pomoći kolegama da pažljivo pripreme izjavu odgovarajućeg kvaliteta i doprinesu, u svakoj situaciji uključujući i onu koja može tretirati i ličnu sferu, da policijska organizacija ne bude pod kolektivnom hipotekom, odgovornošću ili prozivkom.

Savjet, javno i bez rezerve, ističe i pohvaljuje značajan napredak u ukupnom radu Uprave policije što uključuje i značajno unaprijeđen odnos sa građanima i javnošću.  Upravo u tom kontekstu treba nastaviti sa daljim otvaranjem policijske organizacije i osigurati da novinari, koji nastupaju u ime javnosti, blagovremeno dobijaju odgovore, u mjeri koliko je to moguće kako se ne bi naštetilo interesima istrage. 

Savjet je preporučio da se u konkretnom slučaju pruže odgovori bez daljeg odlaganja kako se na bilo koji način ne bi naškodilo kredibilitetu Uprave policije i profesionalnom i ličnom ugledu uvaženog starješine Sektora kriminalističke policije. Odgovori mogu biti pruženi i preko ovog Savjeta. 

Imajući u vidu dio navoda ugledne novinarke gospođe Jovanović - da trpi različit tretman u odnosu na druge novinare i da je onemogućena da redovno i kvalitetno obavlja svoj posao - Savjet je preporučio rukovodiocu Sektora kriminalističke policije da sa novinarkom ostvari neposredan kontakt, primi je na razgovor kako bi zajednički doprinijeli da se njihova dalja komunikacija i saradnja, zasnovana na međusobnom uvažavanju i poštovanju, pozitivno odrazi prema interesima javnostima da objektivno i kvalitetno bude informisana o radu, naporima i rezultatima kriminalističke policije i Uprave policije u cjelini. 

Vezani tekstovi u odnosu na ovu temu su dostupni na ova dva linka https://www.vijesti.me/vijesti/drustvo/bakovic-se-kiti-modnim-detaljem-sa-potpisom-rolex-na-ruci-sat-od-godisnje-plate i https://www.vijesti.me/vijesti/drustvo/bakovic-da-hitno-odgovori-o-satovima-i-skine-hipoteku-sa-policije