SAOPŠTENJE SAVJETA ZA GRAĐANSKU KONTROLU RADA POLICIJE POVODOM IZVJEŠTAJA CPT

SAOPŠTENJE SAVJETA ZA GRAĐANSKU KONTROLU RADA POLICIJE POVODOM IZVJEŠTAJA CPT
07 Feb

SAOPŠTENJE SAVJETA ZA GRAĐANSKU KONTROLU RADA POLICIJE POVODOM IZVJEŠTAJA CPT

Podgorica, 7. februar 2019. godine

Izvještaj Komiteta Savjeta Evrope za sprječavanje mučenja i nečovječnih ili ponižavajućih kazni i postupak (CPT) predstavlja najreprezentativniji osvrt na poštovanje ljudskih prava osoba lišenih slobode. Dodatno je značajan zato što se poštovanje standarda Savjeta Evrope, kroz isti mehanizam, prati u kontinuitetu već godinama i moguće je ostvariti objektivan uvid u stvarni napredak Crne Gore.

Objavljivanje i komentarisanje izvještaja CPT je u cilju podsticanja domaćeg, nacionalnog dijaloga i pružanja pomoći u sprječavanju zlostavljanja osoba lišenih slobode.

Savjet za građansku kontrolu rada policije bio je jedan od sagovornika delegacije Komiteta koja je radila na pripremi izvještaja. Ocjene građanskog nadzora policije prepoznate su i u nalazima kredibilnog međunarodnog tijela a ukazano je i na više slučajeva na kojima je, između ostalih, radila i građanska kontrola policije.

Brojni primjeri na kojima su zasnovane ocjene i preporuke Komiteta potvrđuju kredibilitet i ukazuju na poseban značaj i doprinos civilnog društva unaprjeđenju ljudsklih prava u Crnoj Gori.

Važno i ohrabrujuće je za sve državne i nezavisne strukture u zemlji što se prepoznaje značajan napredak zemlje. To znači da kroz još snažniju posvećenost vladavini prava možemo ostvariti dalje uspjehe i unaprijediti poštovanje i zaštitu ljudskih prava. Značajna je konstatacija samog Komiteta da je broj navoda o zlostavljanju od strane policijskih službenika u Crnoj Gori manji nego ranije i da je posebno unaprijeđeno postupanje državnotužilačke organizacije.

Komitet ukazuje da su potrebna dalja usklađena i koordinirana djelovanja kako bi se napokon riješilo stalno ponavljajuće pitanje lošeg postupanja policijskih službenika. Tu se dolazi do ključne, noseće, konstatacije, na koju stalno ukazuje i građanska kontrola policije, da moramo izgraditi policijsku kulturu koja ne prihvata solidarisanje sa službenicima koji neprofesionalno postupaju i koja zlostavljanje građana smatra neprofesionalnim i nedopustivim. I u kontekstu ovog izvještaja, Savjet ima dodatna očekivanja od predstojećeg susreta sa rukovodstvom crnogorske policije. Vjerujemo da će biti predstavljen jasan plan uspostavljanja nove policijske kulture koja će unaprijediti policijski integritet i odgovornost i omogućiti efikasan nazdor i istrage.

U izvještaju se konstatuje da je i poboljšan tretman građana koji su lišeni slobode i nalaze u tzv. policijskom pritvoru.U odnosu na prethodnu posjetu CPT, 2013, je povećan broj onih koji su istakli da su tokom pritvora korektno tretirani od strane policije. To je značajno za sve koji u Crnoj Gori radimo na afirmaciji vladavine prava. Međutim, Komitet je registrovao da postoje i primjeri zlostavljanja čija je svrha bila namijenjena prisilnom priznanju izvršenja određenih krivičnih djela.

Savjet za građansku kontrolu rada policije je i u 2018 godini registrovao primjere neprimjerenog postupanja prema građanima lišenim slobode. U praksi Savjeta, i u 2018, registrovani su primjeri zlostavljanja od trenutka lišavanja slobode i prevoza, transporta, osoba lišenih slobode do službenih prostorija policije. CPT je preporučio da vlastima da se prevoz u policijskom vozilu svih osoba lišenih slobode sprovodi na human, bezbjedan i siguran način.

Savjet za građansku kontrolu rada policije je više puta istakao važnost i pozdravio svako javno oglašavanje ministra unutrašnjih poslova i direktora Policije kojim se osuđuje policijsko zlostavljanje. U odnosu na raniji period takvi istupi su postali intenzivniji od dolaska na čelo Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Mevludina Nuhodžića. CPT upravo preporučuje da ministar unutrašnjih poslova, što se svakako odnosi i na direktora Policije, u odgovarajućim intervalima ponavlja poruku prema policijskoj organizaciji da je zlostavljanje pritvorenih osoba nezakonito i neprofesionalno i da će zbog toga uslijediti odgovarajuće sankcije.

Važno je istaći ocjene iz izvještaja koje govore o neophodnoj potrebi da se osigura energična istraga svih navoda o zlostavljanju i da se nulta tolerancija prema zlostavljanju mora pokazati u svakodnevnoj praksi, ne samo kroz norme i retoriku.

Za Savjet za građansku kontrolu rada policije je posebno ohrabrujuće, i za podršku, što se u brojnim odgovorima Vlade Crne Gore na pitanja CPT ne demantuju uočeni izazovi već je pokazan konstruktivan i odgovoran pristup i odnos. Savjet pozdravlja što je MUP Crne Gore najavilo preduzimanje aktivnosti kako bi se obezbijedilo potpuno rješavanje uočenih problema.

CPT je ukazao da nadležna tijela trebaju osigurati da se sprovodi djelotvorna istraga svih navoda o zlostavljanju pa je za Savjet od naročite važnosti preporuka CPT da se preduzmu napori za jačanje sposobnosti Unutrašnje kontrole policije MUP Crne Gore.

Posebna izvještajna pažnja je posvećena postupanju policije, naročito pripadnika Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) tokom protesta 2015. godine. Ukazano je na brojne primjere u kojima je javnost problematizovala postupanje policije i na činjenicu da tužilaštvo nije moglo identifikovati počinioce zlostavljanja i mučenja jer su službenici SAJ nosili maske i kacige, bez identifikacionih oznaka na uniformama. Bez političkih kvalifikacija CPT ukazuje na postojanje namjere da se osujeti istraga i garantuje nekažnjavanje onih koji su fizički zlostavljali građane. Ukazano je i na zajednički dokument Savjeta za građansku kontrolu rada policije “Pravo na fizički integritet i ljudsko dostojanstvo: Oktobarski protesti i primjena policijskih ovlašćenja”.[1]

Istaknut je važan podatak da je MUP Crne Gore usvojilo novi pravilnik koji nalaže obaveznu identifikaciju svih službenika policije što je Savjet snažno pozdravio ocjenujući ga ključnim reformskim naporom ministra Nuhodžića u 2018. godini. CPT izvještaj obavezuje da se slovno numeričke oznake na uniformama SAJ nađu bez daljeg odlaganja. Savjet vjeruje da će novi direktor Policije omogućiti i realizovati skoru posjetu građanskog nadzora sjedištu SAJ-a.

CPT je istakao i brojna pitanja čije bi razjašnjenje doprinjelo kvalitetnijoj implemetaciji CPT standarda, posebno tokom policijskog pritvora.

[1] http://www.kontrolapolicije.me/sites/default/files/library/files/Pravo%20na%20fizicki%20integritet.pdf