SAOPŠTENJE SA SJEDNICE SAVJETA: PODRŽAN RAD KRIMINALISTIČKE POLICIJE

SAOPŠTENJE SA SJEDNICE SAVJETA: PODRŽAN RAD KRIMINALISTIČKE POLICIJE
09 Mar

SAOPŠTENJE SA SJEDNICE SAVJETA: PODRŽAN RAD KRIMINALISTIČKE POLICIJE

Cetinje, 9. mart 2020. godine - Savjet za građansku kontrolu rada policije danas je na Cetinju, u Skupštini Prijestonice, održao sjednicu posvećenu bezbjednosti građana i radu kriminalističke policije. 

Sjednici su prisustvovali članovi Savjeta - prof. dr Dražen Cerović, dr Vladimir Dobričanin, advokat Zoran Čelebić i mr Aleksandar Saša Zeković, koji je predsjedavao sjednicom.

U radu sjednice, po pozivu, su učestvovali pomoćnik direktora Uprave policije i rukovodilac Sektora kriminalističke policije Enes Baković i načelnik Odjeljenja bezbjednosti (OB) Cetinje Igor Popović.

Intenzivirano nasilje kriminalnih grupa i njihovi obračuni pogoršavaju bezbjednosnu situaciju u zemlji i doprinose povećanju percipirane nesigurnosti građana. Savjet za građansku kontrolu rada policije ima odgovornost da u ime građana Crne Gore sprovodi jasan, razumljiv i djelotvoran nadzor nad policijom.

Tokom saslušanja Baković i Popović su odgovorili na brojna pitanja koja su se odnosila na predmete u radu kriminalističke policije. Naročito je interesovanje bilo za posljednje događaje na Cetinju i u Podgorici. Savjet je podržao predstavljeni plan aktivnosti koji podrazumijeva puno uključivanje svih kapaciteta policije. Savjet očekuje prve rezultate uz preporuku da se nastavi sa senzibilisanim pristupom prema porodicama žrtava uz njihovu saradnju, uključenost i obaviještenost.

Savjet je podržao napor Uprave policije da se posjedovanje kriptovanog telefona prepozna kao krivično djelo ili da se uvede njihova obavezna evidencije zbog vjerovatnoće da se iste koriste i izvan kriminalnog miljea. Takođe diskutovano je i o posjedovanju blindiranih motornih vozila i zajednički ocijenjeno potrebnim da se ne dozvoli njihova registracija za fizička lica.

Razgovarano je i o uspostavljanju sigurnih gradova kroz uspostavljanje video nadzora. Savjet će preporučiti Vladi da razmotri mogućnost da podrži opštine koje nijesu finansijski u mogućnosti da samostalno to realizuju. 

Savjet preporučuje proaktivniji pristup Agencije za zaštiti ličnih podataka i slobodan pristup informacijama kod slučajeva nezakonitog postavljenog video nadzora na koji su im ukazali građani ili policija.

Detaljno je razgovorano o kadrovima i obukama kriminalističke policije, njenim resursima i opremi a naročito o ograničenjima saradnje policije sa javnošću. Savjet je ocijenio da ima prostora za proširenje komunikacije između građana i policije, posebnu u okviru mjera bezbjednosti. Građanin se treba prepoznati i kao nosilac  bezbjednosne politike pa je obaveza države da pristupi razvijanju odgovarajuće kulture. Otklanjanju straha i nepovjerenja, pored zakonitog i kvalitetnog rada policije, doprinose i državno tužilaštvo i sudstvo čije su odluke suštinski važne za osjećaje sigurnosti i zaštićenosti kao i za stavove građana o sprovođenju zakona i dostupnosti pravde.

Razgovarano je i o medijskom izvještavanju o kriminalu. Savjet je preporučio Upravi policije da razmotri mogućnosti pokretanja radionica sa novinarima kako bi se bolje razmotrio rad kriminalističke policije i izbjeglo emotivno, laičko i spektakularno izvještavanje. Savjet je preporučio, što je i uvaženo, da se prema svim novinarima osigura jednak pristup, bez diskriminacije, i sa njima vodi komunikacija putem zvaničnih kanala i procedura.

Diskutovano je o različitim elementima organizovanih kriminalnih grupa (OKG) i evidencijama koje vodi policija, o strukturi i socijalnom porijeklu bezbjednosno interesantnih lica i članova OKG. 

Savjet će Vladi predložiti pripremu inicijativa koje uključuju rad sa mladima i porodicama iz kojih oni potiču a registruju se u različitim kriminalnim aktivnostima. Mladi u sukobu sa zakonom postaju pogodna grupa za regrutaciju od strane teškog i organizovanog kriminala.

Kod primjera da se pojedini pripadnici organizovanih kriminalnih grupa nalaze na slobodi, da im se prihvata jemčevina i vraća značajan novac pronađen pri pretresima njihovih prostorija, Savjet je prepoznao poništavanje i obesmišljavanje uspješnih policijskih aktivnosti.

Savjet je iskazao interesovanje prema dostupnosti oružja uključujući i ručno pravljeno oružje i naprave na crnom tržištu: Savjet je prepoznao da je to prijetnja bezbjednosti građana Crne Gore. Saopšten je i pohvaljen podatak da je u prošloj godini oduzeto 155 komada nelegalnog oružja i podnijeto 250 krivičnih prijava. Zajednički je konstatovana potreba oštrije kaznene politike u kod nelegalnog posjedovanja oružja, naročito na javnom mjestu. Savjet je ocijenio potrebnim da Vladi preporuči nastavak akcija kojima će se podržati vraćanje oružja, uključujuči i otkup od građana. 

Razgovarano je i o javnom razilaženju tužilaštva sa određenim stavovima iz policije. Savjetu je pojašnjeno da se radi o podacima kojima raspolaže kriminalističko obavještajna zajednica i da nijesu tvrdili da je riječ o članovima OKG ali da postoji povezanost određenih događaja.

Policija i pravosuđe su najodgovorniji za stanje, prevenciju, kretanje, kontrolu i suzbijanje kriminala u društvu. U tom pravcu komunikacija i saradnja svih instituciaja koje sprovode i primjenjuju zakon treba biti unaprijeđena i koordinirana. Njihova eventualna razmimolaženja trebaju biti momentalno diskutovana, otklonjena ili pojašnjena.

Prepoznata je neophodnost oštrije kaznene politike i prakse pa Savjet, poštujući njihovu samostalnost i nezavisnost, poziva Skupštinu Crne Gore i crnogorsko sudstvo da u tom kontekstu preuzmu odlučujuću odgovornost.

Imajući u vidu dosadašnje ukupno uspješne i konkretne rezultate, Savjet je podržao rad OB Cetinje i Sektora kriminalističke policije i njihove rukovodioce. Savjet je ocijenio da aktualizovanje njihove odgovornosti, u ovom trenutku, ne doprinosi uspješnom nastavku aktivnosti i napretku u istragama. 

Savjet je zadužio svog predsjednika da sa ovim zaključcima upozna javnost i Vijeće za nacionalnu bezbjednost kao i da zatraži neposredan razgovor sa predsjednicima države i Vlade. 

Predsjednika i članove Savjeta danas je, zbog realizacije zaključaka Skupštine Prijestonice, primio predsjednik Cetinja Aleksandar Kašćelan.

 Categories: SJEDNICE, KONTROLAPOLICIJE