SAOPŠTENJE SA SJEDNICE SAVJETA

SAOPŠTENJE SA SJEDNICE SAVJETA
09 Apr

SAOPŠTENJE SA SJEDNICE SAVJETA

Savjet za građansku kontrolu rada policije održao je večeras sjednicu posvećenu postupanju Policije povodom aktuelnih dešavanjima u zemlji.

 

Odmah po saznanju da je došlo do blokade pojedinih saobraćajnica, Savjet je neposredno pratio i provjerio postupanje policijskih službenika na određenim lokacijama: Cetinje, Budva i Kotor.

 

Od Uprave policije je zatražena detaljna informacija o postupanju službenika policije i izdatim instrukcijama prema njima u odnosu na konkretna dešavanja. 

 

Uprava policije je, tokom održavanja sjednice Savjeta, informisala da je putem medija i  društvenih mreža upoznata da je na dan održavanja sjednice Vlade Crne Gore upućen poziv da se ispred zgrade Vlade okupe građani kako bi iskazati protest povodom razmatranja Predloga izmjena Odluke o kriterijumima za sticanje crnogorskog državljanstva.

 

Uprava policije je informisala Savjet da je u Podgorici “protest održan na Bulevaru Stanka Dragojevića i da je protekao mirno. Skup su obezbjeđivali policijski službenici u cilju održavanja stabilnog javnog reda i mira i preduzimanja aktivnosti u smislu saobraćajnog obezbjeđenja i usmjeravanja učesnika u saobraćaju kako bi se saobraćaj odvijao drugim ulicama. Policijski službenici su vršili video i foto dokumentovanje skupa, a o svemu je obaviješten nadležni tužilac, koji je naložio da se okupljeni upozore u cilju prestanka održavanja skupa. Policijski službenici su naređenu radnju izvršili, ali se okupljeni nijesu razišli, već su ostali na navedenoj lokaciji do večernjih časova kada su se razišli”.

 

Uprava policije je dalje informisala da je “u mjestu Bogetići, na putnom pravcu Nikšić - Podgorica, u prijepodnevnim satima, zaustavljena kolona od više desetina vozila, koja je imala namjeru da se uputi ka Podgorici i priključi protestu ispred zgrade Vlade. Policijski službenici su zaustavili kolonu i zahtijevali odgovarajuće potvrde koje se odnose na odobrenje kretanja između gradova (zbog pandemije COVID-a), koje nijesu posjedovali. Tokom dana odgovorne starješine su razgovarale sa njima u cilju deblokade putnog pravca, ali okupljeni nijesu pristali na to. Saobraćaj se odvija alternativnim putnim pravcem”.

 

Uprava policije je informisala da je “na ostalim lokacijama na Cetinju, Budvi, Kotoru došlo je do blokade saobraćajnica. Postupci policijskih službenika su preduzeti u pogledu video i foto dokumentovanja, izdavanja upozorenja da se okupljeni moraju razići, konsultovani su nadležni tužioci. Postignuti su dogovori sa okupljenim građanima da se propuštaju vozila hitnih službi, kao i vozila u kojima se nalaze djeca ili bolesna lica”.

 

Uprava policije je takođe obavijestila Savjet da su tokom dana na teritorijama opština Mojkovac, Bijelo Polje, Berane, Kolašin i Herceg Novi, okupljeni građani izvršili kratke blokade puteva, nakon čega su se razišli.

 

Tokom trajanje sjednice Savjeta, u 20.55h, Uprava policije je dodatno informisala da su se građani na Bogetićima razišli i da je uspostavljen saobraćaj na putnom pravcu Podgorica Nikšić. Slična informacija je pružena i za okupljanja građana u Cetinju, Budvi, Kotoru i Baru.

 

Uprava policije je naglasila da je “karakteristično za sva okupljanja da protiču mirno i bez narušavanja javnog reda i mira” i da “prate stanje i situaciju na terenu”. 

 

Savjet je sve konkretne događaje razmotrio isključivo u kontekstu primjene policijskih ovlašćenja i svog mandata definisanog Zakonom o unutrašnjim poslovima.

 

Savjet je konstatovao da do početka sjednice nije pristigla nijedna pritužba i da prema dostupnim informacijama nije bilo osoba lišenih slobode pa zato nije bilo potrebe da se sprovodu posjete prostorijama za zadržavanje. 

 

Savjet je na područjima opština Nikšić, Cetinje, Budva i Kotor prepoznao propuste u regulisanju saobraćaja i postizanju nesmetanog odvijanja saobraćaja. 

 

Imajući u vidu nespornu činjenicu da su javna okupljanja najavljena, Savjet ocjenjuje da priprema Uprave policije nije bila adekvatna i da je izostala odgovarajuća prevencija i procjena situacije koja je dovela u opasnost kako građane tako i štićenu osobu. Na osnovu dostupnih podataka Savjet nije uvjeren da je Uprava policije osigurala plansku i organizovanu aktivnost. 

 

Savjet upućuje preporuku da se ubuduće značajnije poradi na prevenciji i kvalitetnijoj pripremi koja treba da uključi i eventualno povećanje broja kontrolnih punktova na različitim putnim pravcima kako bi se sačuvalo nesmetano i bezbjedno odvijanje saobraćaja i osigurala zaštita prava svih građana, kako u pogledu ostvarivanja različitih prava tako i zakonitih javnih okupljanja. Savjet izdaje preporuku Ministarstvu unutrašnjih poslova da osnaži komunikaciju i konkretno praktično informisanje javnosti o pravu na slobodu okupljanja u uslovima pandemije zarazne bolesti, kako bi se građanima pomoglo da razumije načine javnog okupljanja i kako to pravo, u datim okolnostima, ne bi bilo dovedeno u pitanje. 

 

Povodom događaja u mjestu Bogetići Savjet je prepoznao da generalno postupanje policijskih službenika nije bilo u skladu sa profesionalnim standardima. Savjet je odlučio da  prati utvrđivanje individualne odgovornosti policijskih službenika i objektivne odgovornosti starješina od strane Unutrašnje kontrole policije i drugih organa i u skladu sa tim ponovo razmotri ovaj slučaj. 

 

 Categories: SJEDNICE, KONTROLAPOLICIJE