SAMOSTALNO STAJAO NA ULICI SA TRANSPARENTOM, POLICIJA GA OBASULA SUZAVCEM

SAMOSTALNO STAJAO NA ULICI SA TRANSPARENTOM, POLICIJA GA OBASULA SUZAVCEM
04 Oct

SAMOSTALNO STAJAO NA ULICI SA TRANSPARENTOM, POLICIJA GA OBASULA SUZAVCEM

Građanin Cetinja gospodin Zoran Nikolin Todorović (1965) preko aktivističkog tima Crnogorskog helsinškog odbora, podnio je pritužbu građanskoj kontroli policije zbog postupanja policije na Cetinju tokom demonstracija na kojima je “uzeo učešće na miran i građanski odgovoran način u demonstracijama koje su se dogodile u znak protesta zbog nastavka asimilacije Crnogoraca od strane Srpske pravoslavne crkve i pobjede Srpske pravoslavne crkve nad državom Crnom Gorom i njenim građanskim konceptom”.

“Obraćam se kako bi provjerili da li je Uprava policije na Cetinju dana 5. septembra 2021. godine prekoračenjem svojih ovlašćenja i postupanjem mimo nužne i srazmjerne mjere povrijedila moje pravo na spontano i mirno okupljanje i moje pravo da se slobodno izrazim putem istaknutog transparenta” kazao je građanin Todorović i dodao da smatra da mu je Uprava policije primarno onemogućila pravo na slobodu okupljanja i slobodu izražavanja. 

“Uoči intronizacije, Policija je dva dana ograničavala slobodu kretanja po Cetinju što je u meni dodatno podstaklo građanski bunt i revolt. To me je primarno podstaklo da izađem na ulicu. Znači moja odluka jeste bila spontana jer da nije bila tolika opsada Cetinja i toliko odsustvo komunikacije policije sa građanima, posebno pri postavljanju metalnih visokih ograda, na našim ulazima, dvorištima, ulicama …možda i ne bih uzeo učešća u demonstracijama. Nijesam bio planirao” kazao je građanin. 

“U redu je briga o bezbjednosti, ali treba voditi (valjda) i računa o dostojastvu i pravima onih koji žive i ostaju da žive na Cetinju. Odlučio sam se da izađem na demonstracije kako bih, kroz mirno stajanje na ulicu, dao svoj skromni doprinos protivljenju okupaciji grada i Cetinjskog manastira od trenutne vlasti u Crnoj Gori i Crkve Srbije” saopštio je Todorović.

“Odlučio sam da kao izvorni Crnogorac, Katunjanin iz plemena Zagarač, a sela Musterovića, ponosno izađem sa transparentom na kojemu se s jedne strane nalaze slobodarski simboli Zagarača - Jovan Todorov Todorović ubijen 1918. godine i Čedomir Ljubo Čupić stijeljan 1942. - koje slavi sva slobodarska i antifašistička Crna Gora. S druge strane transparenta nalazio se kralj Nikola sa svojom jasnom porukom "Ko Crnogorstvu ne bio vjeran, Bogom i ljudima svuđ bio ćeran” pojasnio je građanin gospodin Todorović. 

Građanin je istakao da je poput njegovih sugrađana bio izložen dejstvu suzavca na više lokacija usljed čega je obilno suzio, više puta povratio, čak i kolabirao. 

“Suština mojih primjedbi je da ukažem da mi je policija kao građaninu onemogućila pravo na spontano mirno okupljanje i pravo na slobodu izražavanja koje sam htio koristiti istaknutim transparentom kao i da je prema meni, kao samostalnom demonstrantu, nepotrebno upotrijebila sredstvo prinude” konkretizovao je gospodin Todorović svoje primjedbe na postupanje policije i dodao:

“Po gradu sam se isključivo, podvlačim, kretao sam a transparent sam uradio tako da ga moram držati sa obije ruke kako bi to bilo vidljivo svima, posebno policajcima, i kako bi bilo odmah uočljivo da nijesam rizičnog ponašanja i bezbjednosna prijetnja. I pored toga onemogućeno mi je da ostvarim ova dva osnovna ljudska prava i ciljano sam gađan suzavcem koje sam koliko sam mogao izbjegavao” precizirao je svoje ponašanje Todorović i priložio desetak fotografija koje potvrđuju njegovo građansko stajanje, isticanje transparenta i dejstvo policije suzavcem prema njemu.

Građanin je zatražio od Odjeljenja za unutrašnju kontolu policije, Savjeta za građansku kontrolu policije i ombudsmana da utvrde da li je takvim postupanjem policije došlo do povrede prava na mirno okupljanje i pravo da slobodu izražavanja kao i da li je primjereno i profesionalno da policajci ispaljuju u njegovom pravcu i prema njemu direktno ogromne količine suzavca iako je samostalno stajao na ulici, znači nije bio u grupi, nije remetio javni red i mir, stojao je držeći sa obije ruke transparent pri čemu na bilo koji način nije činio ništa protivzakonito prema policijskim službenicima (“nijesam ih vrijeđao, psovao, gađao bilo čime, omalovažao…”).

Građanin je zatražio da pod punim identitetom bude naveden u postupku kontrole i povrede prava.

Savjetu za građansku kontrolu rada policije sa pritužbom gospodina Zorana Todorovića sa Cetinja je upoznao direktora Uprave policije i zatražio da u roku od tri dana odgovori na njegove navode i primjedbe. Savjet se interesovao i da li su policijski službenici djelovali prema gospodinu Todoroviću i da li se dovodi u vezu sa izvršenjem bilo kojeg prekršaja ili krivičnog djela.

Savjet je pozvao direktora Uprave policije da obratite pažnju na jednu od priloženih fotografija na kojoj je jasno vidljivo da je patron suzavca pao u neposrednoj blizini građanina Todorovića kao i da se izjasni da li je to bilo neophodno, i da li je bilo profesionalno.

Konačno, Savjet je zatražio podatke policijskog službenika koji je na konkretnoj lokaciji ispaljivao suzavac kao i za podatke (identitet) starješine koji je bio zadužen na toj lokaciji (sektoru/podsektoru).