REDOVNA SJEDNICA: RAZMOTRENA ZAKONITOST VIŠE POLICIJSKIH OPERACIJA

REDOVNA SJEDNICA: RAZMOTRENA ZAKONITOST VIŠE POLICIJSKIH OPERACIJA
29 Oct

REDOVNA SJEDNICA: RAZMOTRENA ZAKONITOST VIŠE POLICIJSKIH OPERACIJA

Podgorica, 29. oktobar 2019. godine - U Skupštini Crne Gore održana je redovna sjednica Savjeta za građansku kontrolu rada policije kojom je predsjedavao Aleksandar Saša Zeković, predsjednik Savjeta na kojoj je razmotreno više pitanja i situacija u kojima je problematizovano postupanje policijskih službenika. 

Kod šest predmeta zakjučen dalj rad usvajanjem konačne ocjene o primjeni policijskih ovlašćenja dok se postupak građanske kontrole policije nastavlja u 8 predmeta. U jednom predmetu je prepoznato prekoračenje ovlašćenja dok u njih pet profesionalno postupanje policije.

Savjet je intenzivno radio po pritužbi građanina M.M. iz Podgorice koja se odnosila na kamenovanje motornih vozila  u saobraćaju, u pokretu, od strane maloljetnih lica i konstatovao profesionalno i ažurno postupanje policijskih službenika. Savjet je učinio sve što je bilo moguće da se uspostavi bliža i intenzivnija institucionalna komunikacija kao i da se relevantni akteri bolje informišu o problematici. Savjet je konstatovao da su nadležni organi Glavnog grada Podgorica i države, izuzev Uprave policije i CB Podgorica, pokazali priličnu nezainteresovanost zanemarujući ozbiljnost problema na koji je građanin ukazao. Zvanično su saopšteni podaci da su izvršioci ovih djela isključivo maloljetna lica koja su školskog uzrasta. Savjet je preporučio ministru prosvjete u Vladi Crne Gore da iskaže očekivano interesovanje i uloži potreban napor kako bi se u školama koje se nalaze u blizini lokacija na kojima se kontinuirano registruje kamenovanje motornih vozila, uključujući učeničke i roditeljske strukture, pokrenula diskusija i obrazovne inicijative o toj temi. Pri radu na ovom predmetu Savjet je prepoznao profesionalan odnos načelnika CB Podgorica koji je pružio i mišljenje o mogućim pravcima preventivnog djelovanja. Savjet je uputio preporuku da CB Podgorica organizuje konsultaciju o ovoj problematici sa tijelima Glavnog grada i školskim ustanovama. Integralni tekst zaključka dostupan ovdje.

Povodom pritužbe građanke I.G, babice iz Pljevalja, Savjet je ocijenio da je Uprava policije u konkretnom slučaju postupala profesionalno i po nalogu nadležnog državnog tužioca. Savjet je, u kontekstu digitalnog nasilja i činjenice da državni tužilac izjasnio da nema elemenata krivičnog djela koje se goni po službenoj dužnosti, primijetio da treba osmisliti održiviji model zaštite žrtava. U tom pravcu Savjet podržava Upravu policije da razmotri mogućnosti poboljšanja informisanosti građana o sigurnosti na Internetu i zaštiti od zlonamjernih korisnika Interneta. Uz saglasnot podnositeljke pritužbe, Savjet je njen slučaj predstavio na sjednici Operativnog tima Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Crne Gore za borbu protiv porodičnog nasilja i nasilja nad ženama.Integralni tekst zaključka dostupan ovdje.

Povodom pritužbe građanina N.M, državljanina Italije, koji se žalio na postupanje policije tokom njegovog turističkog boravka u Crnoj Gori, Savjet je ocijenio da je policijski službenik u konkretnom slučaju postupao profesionalno a da je podnosilac pritužbe, N.M, zadovoljan sprovedenom provjerom policijskog postupanja i pruženim podacima i da je ažuran odnos Uprave policije u konkretnom slučaju doprinio tome da strani turisti dobiju pouzdane i detaljne informacije o postupanju policijskih službenika i da o boravku u našoj zemlji imaju ukupan pozitivan utisak.Integralni tekst zaključka dostupan ovdje.

Razmotrenu su i dvije posebne pritužbe nevladinih organizacija (NVO) “Korina animals” i “Ruka šapi” koje su posvećene zaštiti dobrobiti životinja. U oba slučaja je Savjet konstatovao ažurno i profesionalno postupanje policije. Integralni tekst zaključka povodom obraćanja NVO “Korina animals” iz Nikšića dostupan ovdje a zaključan po pritužbi NVO “Ruka šapi” iz Podgorica dostupan ovdje.

Zaključen je dalji rad po obavještenju NVO “Građanska alijansa" koja je od Savjeta zatražila provjeru postupanja policije nakon održane utakmice u Nikšiću, izmedu fudbalskih  klubova (FK) “Sutjeska” i “Budućnost”, 3. aprila 2019. godine. Savjet je utvrdio prekoračenje ovlašćenja prema građanima A.I. i Đ.R. Razmatrajući ova dva slučaja Savjet je ocijenio da su pojedinačni postupci policijskog službenika CB Nikšić i policijskog službenika CB Podgorica neprihvatljivi i opasni, ukazuju na odsustvo svijesti o ljudskom dostojanstvu i opravdanom i srazmjernom policijskom djelovanju. Bez obzira na okruženje u kojem su djelovali, na postojanje neprijateljske orjentacije dijela navijača, policijski službenik, bez ličnih pristupa, treba biti svjestan da djeluje u ime države koja ima obavezu i odgovornost da poštuje ljudska prava i štiti građane. Savjet je ocijenio da je Odjeljenje za unutrašnju kontrolu policije Ministrastva unutrašnjih poslova (MUP) Crne Gore jasno identifikovalo odstupanje pojedinačnog policijskog ponašanja od propisa i vrijednosti crnogorske policije. Ispoljeni način rada i odnosa MUP Crne Gore i Uprave policije može biti pozitivan primjer za buduće provjere zakonitosti i etičnosti u djelovanju policije konstatovao je Savjet. Savjet je isključivo nadležan da ocjenjuje primjenu policijskih ovlašćenja. Ali u izuzetnim okolnostima komentariše i aktivnosti drugih državnih organa koje su u direktnoj vezi sa kredibilitetom policije i zaštitom prava javnosti da zna. Sporost tužilačke istrage u konkretnom slučaju se negativno održava na povjerenje javnosti ne samo u krivično-pravnu zaštitu već i na ugled policije. Odluka ODT u Nikšiću je važna i zbog blagovremene suspenzije policijskih službenika od obavljanja dužnosti. Njihovo privremeno udaljavanje do okončanja postupaka je od primarne važnosti za potvrdu kredibiliteta. Krivični postupci protiv građana zbog napada na službeno lice traju mnogo kraće nego postupci protiv policijskih službenika koji se dovode u vezu sa zlostavljanjem i mučenjem građana. Savjet poziva ODT u Nikšiću da se javno oglasi o statusu istraga zlostavljanja u ova dva konretna slučaja i ukaže na moguće probleme u izviđaju ukoliko oni postoje.Integralni tekst zaključka dostupan ovdje.

 Categories: SJEDNICE, KONTROLAPOLICIJE