REDEFINISATI PORUKE KAMPANJE “KAD PIJEM - NE VOZIM”

REDEFINISATI PORUKE KAMPANJE “KAD PIJEM - NE VOZIM”
29 Nov

REDEFINISATI PORUKE KAMPANJE “KAD PIJEM - NE VOZIM”

Podgorica, 29. novembar 2019. godine - Savjet za građansku kontrolu rada policije je postupao po inicijativi nevladine organziacije (NVO) “Fors Montenegro” koja je zatražila da se razmotri učešće Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Crne Gore i Uprave policije u promotivnoj kampanji “Kad pijem - ne vozim” i pruži doprinos preispitivanju promotivnih poruka.

Uprava policije je informisala da MUP i Uprava policije u saradnji sa Pivarom „Trebjesa“, godinama uspješno sprovode akciju „Kad pijem - ne vozim“, koja ima za cilj da podsjetiti građane na važnost odgovornog ponašanja u saobraćaju, imajući u vidu da je upravo Ijudski faktor vodeći uzrok saobraćajnih nezgoda koje nerijetko imaju fatalne posljedice. Naglašeno je da je akcenat kampanje na prevenciji i podizanju nivoa svijesti građana o obaveznosti poštovanja propisa zarad bezbjednosti u saobraćaju. Akcijom se želi ukazati na nespojivost konzumiranja alkohola i vožnje, i ista nema za cilj promovisanje same konzumacije alkohola. Uprava policije je saopštila da je analiza rezultata pomenute akcije pokazala da ona daje više nego zadovoljavajuće efekte, da je smanjen broj smrtno stradalih lica, kao i da je kod ciljne grupe koje je bila obuhvaćena ovom akcijom znatno povećana svijest o štetnosti vožnje pod dejstvom alkohola.           

Savjet je ovaj predmet razmotrio i na sjednici kojoj je prisustvovao ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić, 25. novembra 2019, i najavio da će uvažiti stavove Uprave policije o dobrim rezultatima akcije ali i izdati preporuku da je potrebno jasnije staviti do znanja činjenicu o štetnosti konzumiranja alkohola.

Savjet je ocijenio da je saradnja MUP Crne Gore i Uprave policije sa “Pivarom Trebjesa” predstavlja projekat promocije sigurne vožnje koji godinama unazad postiže dobre rezultate. 

Javne medijske akcije imaju poseban značaj za povećanje odgovornosti i informisanosti kao i za izgradnju bolje saobraćajne kulture i poštovanje propisa. Kada takve aktivnosti podržavaju proizvođači alkohola to je onda za njih, nesumljivo, i prilika za određeno oglašavanje i promociju konzumiranja alkohola u prilikama izvan saobraćaja i izostaje poruka o njegovoj ukupnoj štetnosti. Ozbiljne studije, koje je konsultovao Savjet pri radu na ovom predmetu, ukazuju da oglašavanje i promocija djeluju afirmativno na potrošnju alkohola odnosno da je nesporna povezanost oglašavanja sa povećanjem konzumiranja alkohola. Potreban je poseban senzibilitet i odgovornost kako se pri planiranju javnih medijskih akcija u kojima učestvuju država a partneri su proizvođači alkohola kako se - uz ostale dobre poruke - ne bi prepoznala pa i indirektno poslala poruka o normalizovanju, prihvatljivosti i konceptualizaciji pijenja odnosno kako ne bi izostala i zdravstvena poruka.

Savjet je preporučio MUP Crne Gore i Upravi policije da se kod partnera u ovoj akciji založe za izmjenu slagana koji će u prvi plan staviti poruku odgovorne vožnje bez konzumiranja alkohola uz obavezan naglasak, jer se radi o javnoj a ne privatnoj marketinškoj akciji, da je konzumiranje alkohola štetno i rizično po zdravlje. 

Savjet je preporučio MUP Crne Gore i Upravi policije da u daljim dogovorima sa partnerima kandiduju kao moguća rješenja ove slogane ali uz stavljanje posebne obavezne napomene - uz prihvaćeni slogan - da je konzumiranje alkohola štetno po zdravlje: “Kad vozim - ne pijem” ili “Kad vozim - ne pijem, kad pijem - ne vozim”.               

Imajući u vidu detaljno obrazloženo iskustvo Uprave policije Savjet u potpunosti računa  na punu društvenu odgovornost “Pivare Trebjesa” kako bi se kroz određena, minimalna redefinisanja, i bez gubljenja izgrađene prepoznatljivosti, ova akcija uspješno nastavila. 

Integralni tekst zaključka i preporuka Savjeta dostupan ovdje