RAZMOTRENA ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA U KONTEKSTU POSTUPANJA POLICIJE

RAZMOTRENA ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA U KONTEKSTU POSTUPANJA POLICIJE
14 May

RAZMOTRENA ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA U KONTEKSTU POSTUPANJA POLICIJE

Podgorica, 14. maj 2019. godine - Danas je u sjedištu Agencije za zaštitu ličnih podataka održan konsultativni sastanak predsjednika Savjeta za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Muhameda Gjokaja i predsjednika Savjeta za građansku kontrolu rada policije mr Aleksandra Saše Zekovića.

Razmotreno je više pitanja i predmeta koja su u radu Savjeta za građansku kontrolu rada policije a vezana su postupanje policije i problematiku zaštite ličnih podataka a u kojima se Uprava policije i Ministarstvo unutrašnjih poslova prepoznaju kao rukovaoci zbirke ličnih podataka.

Diskutovano je i o potrebi unaprijeđenja kapaciteta Uprave policije i sprovođenja potrebnih edukacija.