PROVJERENO POSTUPANJE POLICIJE U PODGORICI

PROVJERENO POSTUPANJE POLICIJE U PODGORICI
13 Apr

PROVJERENO POSTUPANJE POLICIJE U PODGORICI

Podgorica, 12. april 2020. godine - Po saznanju da je jedan broj građana, među kojima su advokati, crkveni velikodostojnici i sveštenici, pozvan ili doveden u službene prostorije policije zbog prikupljanja obavještenja, predsjednik i član Savjeta za građansku kontrolu rada policije, mr Aleksandar Saša Zeković i advokat Zoran Čelebić, su pristupili u Centar bezbjednosti (CB) Podgorica.

Obaviljen je razgovor sa načelnikom Odjeljenja bezbjednosti policije u CB Podgorica Darkom Kneževićem koji je informisao o okolnostima događaja u crkvi u naselju Zlatica i u Sabornom hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici. Prikupljenja obavještenja od građana kao i drugi podaci do kojih je policija došla tokom preduzetih aktivnosti  dostavljeni su Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici na ocjenu i mišljenje.

Savjet je razmotrio i primjenu policijskih ovlašćenja prema građanima M.M. i  N.B, advokatu iz Podgorice.

Razmatrajuć primjenu policijskih ovlašćenja, Savjet je ocijenio da su policijski službenici, usljed niza objektivnih i subjektivnih okolnosti, postupili neadekvatno

Prepoznate okolnosti se prvenstveno odnose na dispoziciju pravnih normi sadržanih u odgovarajućim naredbama Ministrastva zdravlja koje u ovom slučaju do kraja precizno ne određuju činjenično situacije koje moraju da postoje da bi došlo do primjene pravne norme, odnosno do primjene policijskih ovlašćenja. Dileme koje registruje svakodnevno postupanje službenika policije i život građana treba otkloniti i dati jasnija usmjerenja zahtijevanog i preporučenog ponašanja.

Pored ove okolnosti osnovano se može pretpostaviti i da je komunikacija između policijskih službenika, u smislu međusobnog izvještavanja i izdavanja naloga, takođe doprinijela pomenutoj ocjeni Savjeta kao i specifičnosti  postupanja i ponašanja policijskih službenika i građana u okolnoistima epidemije. 

Savjet je, nakon dužeg perioda, opet prepoznao negativnu praksu pozivanja građana zbog prikupljanja obavještenja bez preciziranja razloga pozivanja. U pozivima koji su dostavljeni građanima, policijski službenik nije naznačio koje krivično djelo istražuje kao i razlog pozivanja. Određenom broju građana nije uručen poziv, niti im je, i pored insistiranja, od strane postupajućih službenika, usmeno saopšten razlog pozivanja čime je uskraćeno zakonsko pravo da znaju razlog pozivanja. Advokatu N.B. je tek pri napuštanju prostorija CB ponuđeno da mu uruče poziv što je isti odbio.

Savjet je pozvao starješine CB Podgorica da osiguraju da policijski službenici u svakoj situaciji koriste ličnu zaštitnu opremu i dosljedno primjenjuju član 259. stav 1. Zakona o krivičnom postupku kako bi se preduprijedilo svako dalje i teže kršenje prava.