PROVJERENO POSTUPANJE DEŽURNE SLUŽBE CB PODGORICA

PROVJERENO POSTUPANJE DEŽURNE SLUŽBE CB PODGORICA
16 Apr

PROVJERENO POSTUPANJE DEŽURNE SLUŽBE CB PODGORICA

Podgorica, 16. april 2020. godine - Postupajući po zahtjevu gospođe Damire Kalač, novinarke nezavisnog dnevnika “Vijesti”, Savjet za građansku kontrolu rada policije je provjerio postupanje službenika Centra bezbjednosti (CB) Podgorica. 

Savjet za građansku kontrolu rada policije provjerom je utvrdio da je Dežurnoj službi CB Podgorica događaj prijavljen 14.04.2020. godine u 20.04h. Na lice mjesta je upućena policijska patrola M64 koja na toj lokaciji nije zatekla nikog. Kasnije, obilaskom grada, poslije 01h, zatekli su djecu na toj lokaciji. Obaviještena je patrola M23, koja je upoznala Centar za socijalni rad (CSR) i potom su djeca vraćena roditeljima. 

Savjet je ocijenio da su policijski službenici postupali zakonito uz preporuku da se pri budućem postupanju naročito unaprijedi komunikacija sa građanima koji prijavljuju dječije prosjačenje kako bi se osigurala brza i senzibilisana reakcija kao i odgovarajuće procesuiranje odgovornih roditelja uz koordinaciju sa CSR. 

Savjet zahvaljuje građanki na odgovornom odnosu prema pojavama eksploatisanja i zanemarivanja djece.