PROVJERA SE POSTUPANJE POLICIJE U BARU PREMA GRAĐANINU J.Đ. IZ NIKŠIĆA

PROVJERA SE POSTUPANJE POLICIJE U BARU   PREMA GRAĐANINU J.Đ. IZ NIKŠIĆA
15 Jul

PROVJERA SE POSTUPANJE POLICIJE U BARU PREMA GRAĐANINU J.Đ. IZ NIKŠIĆA

Građanska inicijativa “21. maj” podnijela je pritužbu Savjetu za građansku kontrolu rada policije povodom navoda građanina Jovana Đurovića iz Nikšića da su policijski službenici Centra bezbjednosti Bar prekoračili svoja ovlašćenja u postupanju prema njemu.

Slučaj je danima prisutan u medijima a detaljno je predstavljen i na portalu aktuelno.me :  https://www.aktuelno.me/crna-gora/brutalna-policijska-tortura-u-cb-bar-grb-crne-gore-dozivjeli-kao-provokaciju-niksicanin-od-batina-padao-u-nesvjest-koristili-pancir-da-sakriju-povrede/ 

Na osnovu opisa događaja koji je građanin J.Đ. dao medijima i nadležnom državnom tužiocu zaključuje se da postoje ozbiljni navodi o nesrazmjerno upotrijebljenim sredstvima prinude za koje je Savjet ocijenio potrebnim da se neodložno provjere.

Upravi policije su ustupljeni kontakti građanina J.Đ. i dostavljena krivična prijava koju je od imenovanog građanina neposredno zaprimio nadležni državni tužilac.

Savjet je zatražio hitnost u postupanju i Upravi policije izdao momentalnu preporuku da se oglasi i javnost upozna sa trenutno dostunim podacima ali i o aktivnostima koje se preduzimaju kako se provjerili navodi građanina J.Đ. koji se javno požalio da je žrtva policijskog zlostavljanja.