PROVJERA SE POSTUPANJE POLICIJE PREMA L.V.

PROVJERA SE POSTUPANJE POLICIJE PREMA L.V.
28 May

PROVJERA SE POSTUPANJE POLICIJE PREMA L.V.

Podgorica, 28. maj 2020. godine - Imajući u vidu činjenicu da je poslanik u Skupštini Crne Gore gospodin Slaven Radunović iznio primjedbe na postupanje policije prema građaninu L.V. iz Podgorice, Savjet za građansku kontrolu rada policije je, po sopstvenoj inicijativi, odlučio da provjeri navode da li je imenovani građanin pod prisilom priznao izvršenje krivičnog djela. 

Od Centra bezbjednosti Podgorica je zatražena detaljna informacija o postupanju policijskih službenika prema L.V., podatak da li mu je na vrijeme obezbijeđen pristup advokatu, zatražena je na uvid službena dokumentacija koja se odnosi na njegovo zadržavanje u policijskom pritvoru kao i kopija spisa predmeta koja uklučuje i zapisnik o obavještenju prikupljenom od građanina L.V.