PROVJERA SE POSTUPANJE POLICIJE PREMA LOKALNOM POLITIČKOM AKTIVISTI

PROVJERA SE POSTUPANJE POLICIJE PREMA  LOKALNOM POLITIČKOM AKTIVISTI
12 Feb

PROVJERA SE POSTUPANJE POLICIJE PREMA LOKALNOM POLITIČKOM AKTIVISTI

Podgorica/Bar, 12. februar 2020. godine - Savjet za građansku kontrolu rada policije iz medija se upoznao sa stavovima DEMOS-a u vezi sa postupanjem policije prema članu i funkcioneru “Demos”-a građaninu Savu Vujoševiću iz Bara. O tome dostupno ovdje

Savjet je od Uprave policije zatražio detaljnu informaciju o postupanju policijskih službenika prema građaninu S.V. iz Bara, kao i da se provjeri da li građanin ima primjedbi na postupanje policijskih službenika i odnos prema njemu u službenim prostorijama policije.

Savjet je, po sopstvenoj inicijativi, pokrenuo provjeru primjenu policijskih ovlašćenja u konkretnom događaju. Formiran je poseban predmet kojim u svojstvu obrađivača i izvjestioca zadužen član Savjeta doc. dr Branislav Radulović.

O pokrenutom postupku građanske kontrole policije obaviještena je politička partija “Demos”.