PROVJERA SE POSTUPANJE POLICIJE PREMA GRAĐANKI R. K. IZ GOLUBOVACA

PROVJERA SE POSTUPANJE POLICIJE PREMA GRAĐANKI R. K. IZ GOLUBOVACA
31 Jan

PROVJERA SE POSTUPANJE POLICIJE PREMA GRAĐANKI R. K. IZ GOLUBOVACA

Podgorica, 31. Januar 2020. godine - Savjet je informisan da je građanka R.K, majka poslanika Milana Kneževića, privedena zbog navodnog neprimjerenog ponašanja prema policijskim službenicima i ona će u 11.30 sati biti izvedena na Sud za prekršaje po članu 11. Zakona o javnom redu i miru.

Savjet će provjeriti postupanje policije prema svim građanima a kako su određene policijske aktivnosti i dalje u toku zatražena je detaljno izjašnjenje Uprave policije. U vezi sa navodima vezanim za građanku R.K, Savjet je zatražio da direktor Uprave policije naloži provjeru da li su prema njoj prekoračena policijska ovlašćenja.

Savjet za građansku kontrolu rada policije će nakon toga i razmatranja eventualnih primjedbi građana izdati konačnu ocjenu o postupanju policije.

Savjet u konkretnom slučaju je formirao poseban predmet i postupa po inicijativi dr Vladimira Dobričanina.