PROVJERA SE POSTUPANJE POLICIJE POVODOM ČINJENICE DA JE GRAĐANIN A.S. NAPUSTIO ZEMLJU

PROVJERA SE POSTUPANJE POLICIJE  POVODOM ČINJENICE DA JE GRAĐANIN A.S. NAPUSTIO ZEMLJU
01 Nov

PROVJERA SE POSTUPANJE POLICIJE POVODOM ČINJENICE DA JE GRAĐANIN A.S. NAPUSTIO ZEMLJU

Podgorica, 1. novembar 2019. godine - Na osnovu interesovanja novinarke i urednice portala i radija Antena M, Milene Aprcović, Savjet za građansku kontrolu rada policije izdaje javno saopštenje: 

Savjetu za građansku kontrolu rada policije se obratio građanin I.T. ukazujući  na slučaj bjekstva građanina A.S. iz Berana koji je trebao da se javi na izdržavanje zatvorske kazne i zatražio utvrđivanje propusta policije i provjeru svih okolnosti kako se moglo dozvoliti da se udalji lice osuđeno na izdržavanje kazne. 

Savjet je prepoznao i razumije opravdanu zabrinutost građanina I.T. za porodičnu i sopstvenu sigurnost i formiran je predmet u kojem će se provjeriti postupanje policije. 

Od Uprave policije je zatraženo da se nalože potrebne provjere da li u nastaloj situaciji ima odgovornosti službenika Uprave policije.

Savjet je ostvario i neposredan kontakt sa načelnikom Centra bezbjednosti (CB) Berane od kojeg su zatraženi zvanični podaci o postupanju policije. 

Informacija CB Berane je dostupna ovdje.

Iz CB Berane su, između ostalog, saopštili da je dana 14.10.2019.godine na osnovu Naredbe Osnovnog suda u Beranama, od 11.10.2019.godine, raspisana je nacionalna potjernica za Savović Aleksandrom zbog postupka izvršenja kazne zatvora jer je presudom Višeg suda u Bijelom Polju osuđen na kaznu zatvora od jedne godine i šest mjeseci zbog krivičnog djela “Uništenje i oštećenje tuđe stvari” iz čl. 253 st. 2 KZ Crne Gore.

Provjerom kroz aplikaciju “Granica” Uprave policije CB Berane je utvrdio da je A.S. napuštio teritoriju Crne Gore  dana 28.09.2019. godine u 22,49 sati na graničnom prelazu Debeli Brijeg. 

Savjetu je saopšteno iz CB Berane da su sve preduzete mjere i radnje od strane službenika policije rađene su u konsultaciji sa nadležnim Osnovnim državnim tužilaštvom (ODT) i Osnovnim sudom u Beranama i da smatraju da u radu službenika policije CB Berane nije bilo nikakvih propusta. 

Za sva ostala pitanja iz CB Berane su uputili na obraćanje ODT i Osnovnom sudu u Beranama. 

Savjet konstatuje da su službenici CB Berane bez odlaganja postupili po Naredbi beranskog Osnovnog suda i da je na osnovu uvida u dostupnu službenu dokumentaciju, građanin A.S. zemlju napuštio prije nego je za njim izdata sudska naredba odnosno nacionalna potjernica zbog postupka izvršenja kazne zatvora. Savjetu je ukazano da u odnosu na lice A.S. nije bilo važećih zabrana ili bilo kakvih ograničenja i da se isti nesmetano koristio ličnim dokumentima. 

Imajući u vidu društvene, političke i bezbjednosne karakteristike i eksponiranost slučaja građanina I.T. i njegove porodice, Savjet je mišljenja da je načelnik CB Berane trebao  bez odlaganja obavijestiti javnost ili samo ovaj Savjet, još 14.10.2019, o činjenici da je na osnovu naredbe Osnovnog suda u Beranama, raspisana nacionalna potjernica za A.S. zbog postupka izvršenja kazne zatvora što bi bilo u skladu sa intencijom Uprave policije da načelnici centara bezbjednosti aktivno komuniciraju sa lokalnom zajednicom.

Savjet nastavlja rad na predmetu i od ODT i Osnovnog suda u Beranama je zatražio mišljenje da li u radnjama službenika CB Berane i službenika granične policije ima profesionalnh propusta u radu.