PRIPREMA SJEDNICE: POZIV JAVNOSTI

PRIPREMA SJEDNICE: POZIV JAVNOSTI
11 Jan

PRIPREMA SJEDNICE: POZIV JAVNOSTI

Podgorica, 11. januar 2019. godine - U Savjetu za građansku kontrolu rada policije pokrenuta je procedura za pripremu i sazivanje posebne sjednice u čijem će radu, po prvi put od osnivanja mehanizma građanskog nadzora policije, učestvovati direktor Uprave policije sa saradnicima. 

Planirani format sjednice predstavljaće okrugli sto o temama važnim za crnogorsku javnost, građansku kontrolu policije i policijsku organizaciju.

U cilju kvalitetne pripreme predstojeće sjednice Savjet poziva građane i policijske službenike, zainteresovane nevladine, sindikalne i vjerske organizacije, novinare i istraživače da Savjetu predlože i iniciraju teme, pitanja, probleme, događe i pojave za koje cijene da su važni da se diskutuju sa rukovodstvom crnogorske policije. Prijedlozi se Savjetu mogu uputiti i anonimno. 

Savjet očekuje da u radu sjednice učestvuje kompletno rukovodstvo Policije, uključujući sve pomoćnike direktora i načelnika Cetra bezbjednosti Glavnog grada. 

Savjet je pozvao i Upravu policije da razmotri moguće teme koje bi za nju bile važne za susret sa mehanizmom građanskog nadzora Policije u Crnoj Gori a koje bi bile u interesu javnosti Crne Gore, jačanja kredibiliteta Policije i povjerenja javnosti u nju i razvijanja programske i tehničke saradnje sa Savjetom. 

U ovoj godini biće šešće sjednice Savjeta sa učešćem, u formi pozvanih gostiju, važnih predstavnika Skupštine, Policije, Ministarstva unutrašnjih poslova, Vlade, Ombudsmana, diplomatskopg kora, civilnog društva, medija kao i građana i službenika policije koji su podnosioci pritužbi. 

Predlozi Savjetu se mogu uputiti ovim putem:

Skupština Crme Gore, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 10, Podgorica

Telefon/faks:  020 404 514

Email: support@kontrolapolicije.me

ili putem ove Facebook stranice: https://www.facebook.com/kontrolapolicije/