PREDSJEDNIK OPŠTINE TUZI PRIMIO PREDSJEDNIKA SAVJETA ZA GRAĐANSKU KONTROLU RADA POLICIJE

PREDSJEDNIK OPŠTINE TUZI PRIMIO PREDSJEDNIKA SAVJETA ZA GRAĐANSKU KONTROLU RADA POLICIJE
23 May

PREDSJEDNIK OPŠTINE TUZI PRIMIO PREDSJEDNIKA SAVJETA ZA GRAĐANSKU KONTROLU RADA POLICIJE

Tuzi, 23. maj 2019. godine - Predsjednik opštine Tuzi Nik Gjeloshaj primio je, na njegov zahtjev, predsjednika Savjeta za građansku kontrolu rada policije mr.sci Aleksandra Sašu Zekovića.

Predsjednik Savjeta Zeković je u svoje lično i u ime svih članova Savjeta za građansku kontrolu rada policije čestitao na izboru novoizabranom rukovodstvu opštine Tuzi i poželio uspješan rad.

Razgovarano je o bezbjednosti građana Tuzi, komunikaciji i saradnji opštine Tuzi sa Upravom policije, poštovanju ljudskih prava i osnovnih sloboda građana Tuzi kada je riječ o postupanju policije i primjeni policijskih ovlašćenja kao i o mogućoj programskoj saradnji ovog Savjeta i opštine Tuzi.

Zajednički je prepoznata potreba da se nastavi sa aktivnostima u vezi sa djelotvornim učešćem lokalnog stanovništva, posebno Albanaca, u sastavu i radu Policije što je u skladu sa domaćim i međunarodnim standardima. U tom pravcu je prepoznata i potreba da se doprinosi kontinuiranom obrazovanju pripadnika albanske i drugih manjina koji su kvalifikovani za policijske i druge bezbjednosne poslove. Predsjednik opštine Tuzi, Nik Gjeloshaj, uvažio je preporuku Savjeta da opština Tuzi podstakne i podrži interesovanje mladih sa područja Malesije za policijsko obrazovanje i kasniji rad u policiji kroz uvođenje motivacionog stipendisjkog programa. To je jedini održivi način dugoročnog ostvarivanja cilja o adekvatnom učešću pripadnika manjina u policijskoj organizaciji. Najavio je da će od 2020 početi stipendije kako bi se kod mladih iz Malesije povećalo interesovanje za rad u bezbjednosnom sektoru. Iz Savjeta je ukazano da je država Crna Gora osigurala različite mjere afirmativne akcije prema pripadnicima manjina.

Predsjednik opštine Tuzi, Nik Gjeloshaj, istakao je korektan odnos sa starješinama policije i istakao da se građani pohvalno odnose na postupanje policije na gradskom području opštine. Razgovarano je o mogućnostima daljeg unaprijeđenja komunikacije između lokalnog stanovništva i Uprave policije, posebno na pograničnim područjima kako bi se i tamo postupanje poboljšalo kao i povećalo radno angažovanje albanski govorećeg stanovništva u graničnoj policiji.

Predsjednik Savjeta, Aleksandar Saša Zeković, je ukazao da novo rukovodstvo policije na čelu sa direktrom dr Veselinom Veljovićem ima izuzetno odgovoran i senzibilan odnos prema manjinskim narodima i da je fokus njegove pažnje na služenje zajednici te da Savjet vjeruje u punu podršku kako bi se nastavilo jačanje partnerstva Policije sa lokalnom zajednicom i izgradila njena puna dostupnost građanima.

Zeković je podsjetio da su ranije, upravo na inicijativu direktora Uprave policije, dr Veselina Veljovića, organizovani kursevi albanskoj jezika za službenike Sektora granične policije. Savjet je pozdravio i pohvalio aktivnosti Uprave policije uz ocjenu da to unaprijeđuje komunikaciju graničnih policijskih službenika i stanovništva u sredinama u kojima je albanski dominantan jezik. Zajednički je konstatovano da bi nastavak tih obuka doprinio povećanju povjerenja građana i boljim rezultatima policije.

Zajednički je konstatovana uvjerenje da će se rad policijske službe u Tuzi urediti u skladu sa rješenjima koji važe za sve samostalne opštine u Crnoj Gori.

Savjet za građansku kontrolu rada policije je nezavisno i stručno tijelo koje u ime građana Crne Gore, a shodno Zakonu o unutrašnjim poslovima, prati i ocjenjuje primjenu policijskih ovlašćenja.