PREDLOG ZAKONA O UNUTRAŠNJIM POSLOVIMA

PREDLOG ZAKONA O UNUTRAŠNJIM POSLOVIMA
19 Sep

PREDLOG ZAKONA O UNUTRAŠNJIM POSLOVIMA

Podgorica, 19. septembar 2017. godine - Ministarstvo unutrašnjih poslova dostavilo je Savjetu za gradjansku kontrolu rada policije Predlog zakona o unutrašnjim poslovima koji je u završnoj fazi usaglašavanja sa Sekretarijatom za zakonodavstvo. 

Ovdje je dostupan sami predlog Zakona: 

Ovdje su dostupna mišljena nadležnih državnih organa:

Zakon o unutrašnjim poslovima 18 SEPTEMBAR.doc

Mišljenje SZZ.pdf

Mišljenje Ministarstva pravde.pdf

Mišljenje Ministarstva prosvjete.pdf

Mišljenje Ministarstva zdravlja.pdf

Prvobitno mišljenje Ministarstva rada i socijalnog staranja.pdf

Prvobitno mišljenje MVP.pdf

Mišljenje MJU.pdf

Prvo mišljenje MJU.pdf

ANB - objedinjeno.pdf

Konačno-mišljenje-Ministarstva-rada-i-socijalnog-staranja.pdf

Konačno mišljenje MVP.pdf

Mišljenje Agencije za sprečavanje korupcije.pdf

Mišljenje Ministarstva finansija.pdf