PREŠLA SE GRANICA NORMALNOG I PRIHVATLJIVOG IZRAŽAVANJA PROTESTA

PREŠLA SE GRANICA NORMALNOG I  PRIHVATLJIVOG IZRAŽAVANJA PROTESTA
29 Dec

PREŠLA SE GRANICA NORMALNOG I PRIHVATLJIVOG IZRAŽAVANJA PROTESTA

Savjet za građansku kontrolu rada policije povodom večerašnjih dešavanja u Podgorici održao je hitnu telefonsku sjednicu i odlučio da se javnosti Crne Gore obrati posebnim saopštenjem:

Savjet za građansku kontrolu rada policije smatra da građani ne treba da su suočavaju sa bilo kakvim ograničenjima svog prava na slobodu mirnog okupljanja, uključujući i kritički sadržaj i poruke prema vlastima.

Savjet podsjeća da je shodno međunarodnim i domaćim standardima pravo na mirno okupljanje garantovano samo dok je okupljanje mirno. Nasilničke namjere se ne mogu podvesti pod garantovanim standradima ljudskih prava i pravom na mirno okupljanje. 

Kada skupovi postanu nasilni i kada to postane neophodno policija ima obavezu da upotrijebi i primijeni silu kako bi se osigurao javni red i mir i vladavina prava.

Poštujući međunarodne standarde Uprava policije je omogućila i neprijavljene mirne skupove prihvatajući da su spontani iako su neki od njih javno pripremani i najavljeni od strane osoba poznatog identiteta.

Savjet ukazuje da se nekoliko dana nakon usvajanja zakona zbog kojeg se protestvuje više ne može govoriti o prilikama koje se nijesu mogle predvidjeti. Zato potenciramo važnost prijavljivanja svih daljih javnih okupljanja.

Prijava daljih okupljanja omogućiće kvalitetniju komunikaciju organizatora i policije i unaprijediti njihovu međusobnu odgovornost .

Savjet ukazuje da se službenici policije moraju uzdržati od upotrebe prekomjerne sile i neselektivne upotrebe sile, da treba praviti razliku između nasilnih i mirnih demonstranata i novinara koji izvještavaju sa lica mjesta.

Savjet najstrožije osuđuje napade na policisjke službenike. 

mr Aleksandar Saša Zeković, predsjednik