POLICIJSKE EVIDENCIJE I OGRANIČAVANJE SLOBODE KRETANJA

POLICIJSKE EVIDENCIJE I OGRANIČAVANJE SLOBODE KRETANJA
17 Jun

POLICIJSKE EVIDENCIJE I OGRANIČAVANJE SLOBODE KRETANJA

Podgorica, 17. jun 2023. godine - Savjet za građansku kontrolu rada policije u svom radu ima žalbe građana koje se odnose na neobrazložena ograničavanja slobode kretanja zbog evidencija koja se vode u Upravi policije. 

Iza žalbi stoje crnogorski i strani državljani koji imaju primjedbe (1) na tretman prilikom prelaska državne granice i (2) zabranu ulaska u Crnu Goru a sve zbog evidencija koje o njima vodi Uprava policije.

Prilikom prelaska državne granice, određeni građani su izloženi dugotrajnom čekanju a sve zbog evidencija i naznaka u njima od strane crnogorske policije. Stranim državljanima je bez obrazloženja i dokaza, čak ni pod oznakom tajnosti, zabranjen ulazak u zemlju jer su prepoznati kao smetnja po unutrašnju bezbjednost Crne Gore.

U ranijem periodu Savjet je sprovodio i situaciona testiranja, na samim graničnim prelazima, koja su u potpunosti potvrdila navode građana, a pokazala da Uprava policije u pisanoj komunikaciji ne sapštava činjenice. Uprava policije obično je saopštavala da joj nije poznato za takav tretman na granici i da ne stoje navodi o postojanju određenih ograničenja.  

Prethodno rukovodstvo Uprave policije, kao po pravilu, nije odgovaralo na zahtjeve građanskog nadzora da razjasni i obrazloži svoju postupanje i praksu, što značajno ograničava smisao i efikasnost pokrenutih postupaka kontrole.

Po konstituisanju novog saziva Skupštine Crne Gore, Savjet će predložiti Odboru za ljudska prava i slobode da organizuje posebnu nacionalnu debatu o ovoj tematici, uz učešće predstavnika sudske vlasti, Ministarstva unutrašnjih poslova, unutrašnje i građanske kontrole policije, institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Advokatske komore, civilnog društva i akademske zajednice kako bi se podstaklo poboljšanje policijske prakse i postavilo da ista, u svakoj situaciji, bude u skladu sa standardima Evropskog suda za ljudska prava.