POLICIJA RADI NA IDENTIFIKACIJI AUTORA GRAFITA

POLICIJA RADI NA IDENTIFIKACIJI AUTORA GRAFITA
20 Mar

POLICIJA RADI NA IDENTIFIKACIJI AUTORA GRAFITA

Podgorica/Bar, 19. mart 2020. godine - Savjet za građansku kontrolu rada policije prijavio je, 26. februara 2020, Upravi policije da se u Sutomoru, na utvrđenju Tabija, pojavio neprimjeren grafit sa  prijetećim natpisom “Srbe na vrbe”. 

Savjet je zatražio da načelnik Centra bezbjednosti (CB) Bar informiše Savjet o tom događaju i preduzetim radnjama u pogledu identifikacije autora.

Imajući u vidu da je riječ o nacionalističkoj i fašističkoj pojavi preporučeno je da načelnik CB o tome obavijesti organe lokalne samouprave s pozivom da uklone sporni sadržaj jer se na dati način širi govor mržnje i netrpeljivost prema drugima.

Uprava policija je informisala da je nakon usvajanja Zakona o slobodi vjeroispovjesti i pravnom položaju vjerskih zajednica, u decembru 2019, došlo do protesta građana koji se ne slažu sa tim zakonom i da je u duhu tih protesta posebno izraženo devastiranje javnih površina od strane neodgovornih pojedinaca crtanjem grafita i neprimjerenih sadržaja kojl su ne rijetko i uvrjedljive sadržine. 

Jedan takav grafit je osvanuo i 25. 02. 2020. godine, na zidinama tvrđave Tabija u Sutomoru, kada su nepoznati počinioci u toku noći 24/25. 02. 2020. godine, ispisali grafit „Srbe na vrbe”. Službenici CB Bar su, odmah bez odlaganja, obavijestiii nadležne službe lokalne samouprave u Baru, koji su izašli na lice mjesta i uklonili navedeni grafit sa zidina tvrđave.

S tim u vezi, od strane policijskih sluzbenika CB Bar, sačinjen je plan mjera i aktivnosti u cilju identifikacije počinilaca koji su ispisali navedeni sadržaj, kako bi se protiv istih preduzele zakonom predviđene mjere i kako se slične stvari ne bi ubuduće dešavale.

Do ovog momenta nijesu identifikovana lica koja su ispisala sporni grafit, na čemu policijski službenici CB Bar aktivno rade i o čemu će, kada se budu identifikovali počinioci, javnost biti blagovremeno obaviještena.

Odgovor Uprave policije dostupan ovdje