POLICIJA POSTUPA PROFESIONALNO I SUZDRŽANO, DO SADA BEZ PRIMJEDBI GRAĐANA

POLICIJA POSTUPA PROFESIONALNO I SUZDRŽANO, DO SADA BEZ PRIMJEDBI GRAĐANA
26 Dec

POLICIJA POSTUPA PROFESIONALNO I SUZDRŽANO, DO SADA BEZ PRIMJEDBI GRAĐANA

Podgorica, 26. decembar 2019. godine- Savjet za građansku kontrolu rada policije neposredno prati postupanje policije i primjenu policijskih ovlašćenja u Podgorici. Do sada je to rađeno ispred Skupštine Crne Gore i na mostu Blaža Jovanovića. 

Savjet je ranije danas saopštio da je nesporna činjenica da današnje okupljanje nije prijavljeno i da se sva javna okupljanja sprovode mimo zakonom definisanih procedura a Policija ima definisanu obavezu svog postupanja u takvim situacijama. Savjet je konstatovao da je Policija Crne Gore do sada kroz ukupno postupanje i javna oglašavanja povodom aktuelnog crkvenog pitanja pokazala privrženost zakonu, demokratiji i osnovnim demokratskim vrijednostima.  

Zvanični organi nameću minimalne obaveze u pogledu ostvarivanja prava na mirno okupljanje a Savjet za građansku kontrolu rada policije je pozvao sve društvene i političke aktere da doprinose vladavini prava. Policija je dužna da u svakoj situaciji postupa profesionalno i u skladu sa ovlašćenjima vodeći računa o zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Savjet konstatuje da policija postupa krajnje profesionalno i obazrivo, pokazujući u određenim situacijama, poput one u Beranama, punu suzdržanost i strpljenje insistirajući na dijalogu sa okupljenim građanima uz opredjeljenje da ne upotrebljava sredstva prinude.