POLICIJA I ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA I PRIVATNOSTI

POLICIJA I ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA I PRIVATNOSTI
24 Jul

POLICIJA I ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA I PRIVATNOSTI

Podgorica, 23. jul 2019. godine -  Predsjednik Savjeta za građansku kontrolu rada policije, mr.sci Aleksandar Saša Zeković, razgovarao je u sjedištu Delegacije Evropske unije u Podgorici, sa članovima Peer Review Misije na temu zaštite podataka i slobodnog pristupa informacijama.

U razgovoru sa Anze Novak, pravnim savjetnikom kod Komesara za informacije Republike Slovenije za prevenciju i Matejom Sironič, savjetnikom za zaštitu podataka u instituciji Komesara za informacije Republike Slovenije, Zeković je predstavio iskustva crnogorskog građanskog nadzora nad radom policije u zaštiti ličnih podataka, privatnosti i prezumcije nevinosti. Više informacija o radu Komesara za informacije RS na ovom linku.

U oblasti zaštite ličnih podataka i privatnosti Savjet za građansku kontrolu rada policije u 2018 je imao u radu 6 predmeta i kod svih je utvrđena povreda prava a u aktulenoj 2019. godini Savjet je zaključio rad na 2 predmeta u kojima je utvrdio povredu prava i neprofesionalno postupanje policije.

Peer Review Misije na temu zaštite podataka i slobodnog pristupa informacijama boravi u Crnoj Gori od 22. do 26. jula 2019. godine.

Cilj misije, koju predvode nezavisni eksperti iz Slovenije, je da pruži Evropskoj komisiji i Crnoj Gori procjenu nacionalnog institucionalnog okvira i kapaciteta u oblasti zaštite ličnih podataka i slobodnog pristupa informacijama. Tema misije će biti i buduće potrebe za usklađivanjem sa relevantnom pravnom tekovinom EU, uzimajući u obzir aktuelni proces izmjene pravnog okvira u oblasti zaštite podataka i slobodnog pristupa informacijama.