POLICIJA DA POBOLJŠA ODGOVOR NA KRAĐE MOTORNIH VOZILA

POLICIJA DA POBOLJŠA ODGOVOR NA KRAĐE MOTORNIH VOZILA
20 Jun

POLICIJA DA POBOLJŠA ODGOVOR NA KRAĐE MOTORNIH VOZILA

Podgorica, 20. jun 2023. godine - Građanin V.V. obratio se Savjetu za građansku kontrolu rada policije pritužbom zbog postupanja policije po prijavi da mu je 30. avgusta 2021. godine u Kotoru ukradeno privatno motorno vozilo (PMV) marke Golf 5. U vozilu su se nalazila dječija kolica, garderoba, igračke kao i poslovna dokumentacija.

Građanin V.V. je ukazao Savjetu da je policija istog dana kontrolisala ukradeno vozilo u Nikšiću ali nije preduzela očekivane mjere i radnje, čak ni u odnosu na činjenicu da su se registarske tablice umjesto na vozilu nalazile u gepeku.

Savjet je zahvalio OB Kotor i CB Nikšić na komunikaciji i saradnji koja je ostvarena pri radu na ovom predmetu. Savjet  je, zbog toga, i javno pohvalio načelnika OB Kotor Veljka Kneževića. 

Savjet preporučuje svim građanima koji su vlasnici motornih vozila, ili istima upravljaju po bilo kojem osnovu, da saobraćajnu dozvolu za registrovano vozilo ne ostavljaju u motornom vozilu, nego je uvjek nose sa sobom odnosno imaju pri sebi sa ličnim dokumentima. Ta preventivna mjera, uz mnoge druge, bi mogla da pomogne, kod neovlašćenog korišćenja odnosno krađe motornog vozila. 

Slučaj građanina gospodina V.V. jasno je ukazao da je lice koje je otuđilo njegovo privatno motorno vozilo, ubrzo nakon krađe, kontrolisano od strane saobraćajne policije ali je, uz svoju vozačku dozvolu, postupajućim policijskim službenicima dalo na uvid i saobraćajnu dozvolu od vozila koju je zatekao u vozilu prilikom njegovog otuđenja.

Savjet ukazuje građanima da ovlašćenje za upravljanje tuđim motornim vozilom nije predmet kontrole policijskih službenika po Zakonu o unutrašnjim poslovima i Zakonu o bezbjednosti saobraćaja na putevima. Posjedovanje ovlašćenja za policijske službenike nije obavezan dokument koji se treba posjedovati prilikom kontrole saobraćaja pa za neposjedovanje istog nije predviđena, niti se može izreći sankcija. 

Slučaj građanina gospodina V.V. Ukazao je da iako je “imao sreće” da lice koje mu je otuđilo vozilo, bude i kontrolisano, istog dana, u saobraćaju dok je upravljao ukradenim vozilom, postupajući policijski službenici nijesu pitali za ovlašćenje za upravljanje tuđim vozilom, jer ih, kako su pojasnili, na to i ne obavezuju propisi, već su se vodili pretpostavkom da je vozilo dobijeno na korišćenje od vlasnika.

Savjet je ocjenio da iskustvo gospodina V.V, kao i vjerovatno brojnih drugih građana, jasno ukazuje da odgovor Uprave policije na krađe motornih vozila nije adekvatan i dovoljno efikasan. 

Savjet je naročito prepoznao nepostojanje odgovarajuće djelotvorne i funkcionalne evidencije/aplikacije Uprave policije, na nacionalnom nivou, o ukradenim motornim vozilima a koja bi naročito bila korisna kod saobraćajnih kontrola. U prilog tome ide sljedeća, nesporna, činjenica: krađa motornog vozila prijavljena je 31.08.2011. godine u 8.00h (u Kotoru) a ukradeno motorno vozilo je kontrolisano u saobraćaju istog dana u 20:45h (u Nikšiću). Uprava policije vodi različite evidencije, posebno o građanima, za koje tvrdi, iako su neke upitne zakonitosti, da su joj korisne za uspješan rad. Ova aplikacija bi naročito mogla biti korisna jer bi pomogla da svakom policijskom službeniku koji obavlja kontrolu saobraćaja bude blagovremeno i u pravo vrijeme dostupan podatak da li se traga za vozilom koji je predmet kontrole. Da je takva aplikacija postojala, službenici Interventne jedinice CB Nikšić, koji su zaustavili i kontrolisali ukradeno vozilo, utvrdili bi da kontrolisano lice neovlašćeno upravlja tim vozilom i isto bi, još tada, vratili vlasniku V.V. 

Savjet je ocjenio da Uprava policije nije blagovremeno i na dovoljno efikasan način distribuirala podatak o traganju za otuđenim vozilom. Ovu ocjenu u potpunosti potvrđuje dostupna policijska službena dokumentacija. 

Postojeći, važeći, režim raspisa o traganju za otuđenim vozilima treba poboljšati, kako kroz  razvijanje preporučene aplikacije tako i kroz pružanje detaljnije instrukcije kako sprovosti kontrolu vozila i lica u saobraćaju. 

Iako je otuđenje motornog vozila blagovremeno prijavljeno, do postupajućih policijskih službenika, kritičnom prilikom, nije došla ta informacija ili je nijesu zatražili, zbog čega su, nepotrebno, po oštećenog nastupile još štetnije posljedice, koje i danas traju, a koje je blagovremena i profesionalna reakcija policijskih službenika mogla da spriječi odnosno zaustavi. 

Savjet je zato preporučio Upravi policije da, ukoliko to već nije riješeno na drugačiji način ili postupke, sa građaninom V.V. pokuša postići sporazum o odgovarajućem obeštećenju. Takav pristup bi poboljšao profesionalnu odgovornost i postupanje, a doprinio bi povjerenju javnosti.