POLICAJCI HRONIČNOG BOLESNIKA DRŽALI SATIMA U BLOKADI: ODBILI DA MU PRUŽE POMOĆ I INFORMACIJU

POLICAJCI HRONIČNOG BOLESNIKA DRŽALI SATIMA U BLOKADI: ODBILI DA MU PRUŽE POMOĆ I INFORMACIJU
20 Oct

POLICAJCI HRONIČNOG BOLESNIKA DRŽALI SATIMA U BLOKADI: ODBILI DA MU PRUŽE POMOĆ I INFORMACIJU

Građanin gospodin G.V. iz Podgorice obratio se pritužbom Savjetu za građansku kontrolu rada policije zato što mu je bez objašnjenja i osnova zabranjeno kretanje od strane policije.

“Dana 4. septembra 2021. godine, brojni građani, među kojima sam i ja, ostali su zaglavljeni u koloni vozila u Donjoj Gorici u Podgorici jer nam službenici Uprave policije nijesu dozvolili dalje kretanje u pravcu Cetinja i primorja. Radi se o opštepoznatoj činjenici, jer su o nevedenom pisali svi mediji i objavljeno je na desetina fotografija i snimaka koji potvrđuju takvo postupanje policije” naveo je građanin gospodin G.V. u pritužbi.

“Dolaskom na kružni tok u Donjoj Gorici, u neposrednoj blizini marketa Voli, zaustavili su me pripadnici Uprave policije i saopštili mi da ne mogu dalje. Zbog navedenog postupanja pripadnika Uprave policije, nijesam mogao da prođem, a zbog velikog broja automobile u saobraćajnoj traci u pravcu Cetinja, nije bilo moguće da se sa svojim vozilom vratim nazad. Ta blokada je, tog dana, trajala od 14 do 17 sati, kada sam bio razblokiran jer je veliki broj vozila oslobodio predmetnu saobraćajnicu kršenjem saobraćajnih propisa prelaskom preko razdjelnih ostrva, trotoara i slično, kada sam alternativnim saobraćajnicana nastavio svoje putovanje” naveo je građanin.

Građanin G.V. je u komunikaciji sa predstavnicima Uprave policije pokušao da dobije informaciju koliko će trajati navedena blokada i koji je pravni osnov za istu. Odgovoreno mu je da postupaju “po naređenju”. 

“Takođe, veliki broj građana je pokušao da dobije slične informacije, mogu navesti gospodina Damira Šehovića koji je javna ličnost, koji je u mom prisustvu takođe tražio da nam se da dokument na osnovu kojeg se to radi i da mu se omogući kontakt sa ovlašćenim licem. Svi naši pokušaji ostali su bezuspješni” kazao je građanin Savjetu za građansku kontrolu rada policije.

“Veliki broj građana tražio da im se omogući prolaz jer žive u neposrednoj blizini i da im se dozvoli prolaz kući. Takođe sam svjedok da su u blokadi bile čitave porodice sa malom djecom koja su plakala i čiji su roditelji zahtijevali da ih propuste ali nije dozvoljeno” navedeno je u pritužbi.

“Oko 15.30 sati, kao u akcionim filmovima, došlo je par službenih džipova u kojima su bili pripadnici Uprave policije sa oklopima, tzv kornjače, a vidio sam i opremu za ispaljivanje hemijskih sredstava kako bi pojačali blokadu, iako do tog perioda nije bilo nikakvog incidenta ili nezakonitog i neprimjerenog ponašanja građana prema pripadnicima Uprave policije. Takođe su bili prisutna lica u civilnoj garderobi i automobilima sa civilnim tablicama koji su se na naše interesovanje izjasnili kao inspektori kriminalističke policije. Na naš zahtjev da se legitimišu oni su izvadili velike policijske značke koje su objesili preko vrata. Za mene je ovo bilo jako začuđujuće jer jedan od dvojice je bio u kratkim rukavima i vidjelo se da je njegovo tijelo čitavo istetovirano (ruke i predio ispod vrata) i više je ličio na nekog kriminalca nego na pripadnika policije” kazao je građanin G.V. u pritužbi.

“Pokušao sam da objasnim da sam težak srčani bolesnik Ii da sam imao tešku operaciju na srcu i da sam prije dva dana završio liječenje od Korona virusa (posjedujem urednu medicinsku dokumentaciju koju mogu dostaviti) i molio ih da nastavim svoje kretanje. Nisam mogao dobiti nikakav odgovor” kazao je građanin i dodao da je primijetio da je u blokadi bio veliki broj građana a da nije bio prisutan niko od zdravstvenih radnika koji bi ukazao eventualnu pomoć građanima na što, po njemu, policija je morala da obrati pažnju ako se već odlučila na blokadu saobraćaja i ograničavanje slobode kretanja.

Građanin G.V. je istakao i da smatra da mu je konkretnim postupanjem policije povrijeđeno ustavno pravo na slobodu kretanja. Pozvao je građanski nadzor policije da provjeri da li je odluka Uprave policije o oduzimanju tj. ograničavanju slobode kretanje osnovana i opravdana, pri čemu je posebno zatražio da se cijeni okolnost “da službenici Uprave policije prisutnim građanima nijesu pružili nikakvo usmeno obrazloženje, niti predočili pisanu odluku o ograničavanju kretanja”.

“Smatram da su mi, zbog mog zdravstvenog stanja, pripadnici Uprave policije svojim postupanjem ugrozili život, ne pokazujući nikakvu želju da mi pruže bilo kakvu pomoć pa makar i informaciju” naveo je građanin G.V. na kraju svoje pritužbe podnijete Savjetu za građansku kontrolu rada policije.

Savjet je, u svojstvu obrađivača i izvjestioca, pritužbom zadužio prof.dr Dražena Cerovića, člana Savjeta a od Uprave policije zatražio izjašnjenje na konkretizovane primjedbe.