POHVALJENI GRANIČNI POLICAJCI

POHVALJENI GRANIČNI POLICAJCI
18 Jun

POHVALJENI GRANIČNI POLICAJCI

Podgorica,  18. jun 2019. godine - Savjet za građansku kontrolu rada policije, u sastavu mr.sci. Aleksandar Saša Zeković, prof. dr Dražen Cerović, doc.dr Branislav Radulović, dr Vladimir Dobričanin i advokat Zoran Čelebić, na inicijativu građanina Muhameda Gjokaja iz Tuzi  javno pohvaljuje granične policajce Blagotu Potparu i Ivicu Ivanovića

Građanin opštine Tuzi, Muhamed Gjokaj, obratio se Savjetu za građansku kontrolu rada policije, kao tijelu ovlašćenom da prati i ocijenuje postupanje policije i primjenu policijskih ovlašćenja, i ukazao na profesionalizam, ljubaznost, građansku odgovornost i korektan odnos policijskih službenika Blagote Potpare i Ivice Ivanovića u postupanju sa građanima. Imenovani policijski službenici su, kako je naveo, angažovani u Sektoru granične policije u selu Dinoša i opštini Tuzi, i predstavljaju odličan primjer postupanja sa mještanima i izgradnje dobrih odnosa sa njima. Građanin M.Gj. je istakao da iznijeto mišljenje dijele i druge komšije i mještani.

Savjet se, u kontekstu obraćanja građanina Muhameda Gjokaja, obratio Upravi policije Sektoru granične policije u cilju dostavljanja bližih podataka o policijskim službenicima, njihovom tačnom rasporedu i zvanjima i njihovom dosadašnjem radu.

Savjet jednoglasno odlučio da javno, i kod starješina Sektora granične policije i direktora Uprave policije, pohvali policijske službenike raspoređene u Regionalnom centru „Centar“, Stanica GP I - Podgorica (bivše OGB Tuzi) sa sjedištem u Tuzima Blagotu Potparu, stariji policajac I klase, radno angažovan na poslovima državne granice prema Republici Albaniji i Ivicu Ivanovića, raspoređen na radnom mjestu policijski narednik - šef smjene, podrži njihov profesionalan i senzibilisan pristup prema lokalnom stanovništvu i ohrabri ih da kroz dalji rad odgovorno doprinose povjerenju i povezivanju lokalne zajednice i Policije. 

Savjet očekuje da se ova pohvala i profesionalni pristup Potpare i Ivanovića na odgovorajuči način prepozna u Upravi policije i Ministarstvu unutrašnjih poslova.