PLJEVLJA: POLICIJA PROFESIONALNO I USPJEŠNO PROTIV EKOLOŠKOG KRIMINALA

PLJEVLJA: POLICIJA PROFESIONALNO I USPJEŠNO  PROTIV EKOLOŠKOG KRIMINALA
11 Aug

PLJEVLJA: POLICIJA PROFESIONALNO I USPJEŠNO PROTIV EKOLOŠKOG KRIMINALA

Podgorica, 11. avgust 2019. godine - Savjet za građansku kontrolu rada policije, po sopstvenoj inicijativi, je razmotrio postupanje policije povodom pomora ribe u rijeci Ćehotini i ocijenio da su službenici Centra bezbjednosti (CB) Pljevlja postupali profesionalno i efikasno. 

Savjet je konstatovao da službenici CB Pljevlja nijesu bili suzdržani već su pokazali proaktivan i profesionalan pristup kojim je efikasno riješen jedan ozbiljan ekološki incident. Podaci Europola, policijske agencije Evropske unije (EU), ukazuju da u zemljama EU kriminal u odnosu na životnu sredinu ostaje neotkriven naročito zbog nezainteresovanosti i neefikasnosti nadležnih za primjenu zakona. U odnosu na iznijeti problem kriminala, odgovor CB Pljevlja je bio profesionalan i uspješan.

Savjet je prepoznao uspješan rad Uprave policije i vidljivo poboljšanje u radu CB Pljevlja što vodi daljem i jačem povjerenju građana. Savjet je ocjenio da su policijski službenici CB Pljevlja povodom incidenta pomora ribe u rijeci Ćehotini postupali profesionalno pokazajući koliko je važna i značajna uloga Policije u borbi protiv ekološkog kriminala. Savjet je zato odlučio da kod Ministra unutrašnjih poslova, direktora Uprave policije i pred javnošću Crne Gore pohvali načelnika CB Pljevlja Dragana Slavulja, načelnika Stanice kriminalističke policije Đorđa Perovića i postupajućeg inspektora CB Pljevlja Tarika Ajanovića. 

Savjet je preporučio načelniku CB Pljevlja da nastavi sa razvijanjem saradnje i češćim konsultacijama sa NVO “Breznica” i drugim grupama posvećenim zaštiti životne sredine. 

Savjet je ocijenio važnim da ukaže na važnost unaprijeđenje krivičnopravnog progona i jačanja kapaciteta za prevenciju, otkrivanje i sprječavanje krivičnih djela protiv životne sredine ali i bezbjednosnih izazova u vezi sa životnom sredinom. Savjet je zato odlučio da sa ovim zaključkom i ocjenom upozna i predsjednika opštine Pljevlja, Skupštinu opštine Pljevlja, Vladu Crne Gore, Vrhovnog državnog tužioca Crne Gore i Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje Skupštine Crne Gore.

Na zahtjev predsjednika Savjeta, načelnik CB Pljevlja je dostavio Informaciju o postupanju Uprave policije povodom slučaja pomora ribe u rijeci Ćehotini, od 6. jula 2019. godine, koja je dostupna na ovom linku.

Načelnik CB Pljevlja je posebno napomenuo da su svi imenovani u početku negirali da je TE PV izvršila ispuštanje otpadnih voda, a kako se situacija razvijala, odgovornost za sve prebacivali su na njima nepoznato lice, odnosno na smjenskog inženjera D.R, uz napomenu da je on samovoljno izvršio ispuštanje otpadnih materija u rijeku Vezišnicu, pritoku rijeke Ćehotine.         

Povodom ovog incidenta, CB Pljevlja, nije podnijeta prijava, niti informacija o navedenom događaju, ali je Centar bezbjednosti Pljevlja blagovremeno prepoznao značaj događaja i pokazao, na temelju iznijetog, proaktivan, brz i kvalitetan rad na utvrđivanju činjenica, pronalaženju i procesuiranju svih odgovornih za navedeni događaj.

Savjet je odlučio da sa detaljno predstavljenim aktivnostima CB Pljevlja upozna uglednu i veoma aktivnu lokalnu ekološku nevladinu organizaciju (NVO) “Breznica” kako bi se i kroz njihovo izjašnjenje dobile odgovarajuće informacije o incidentu i postupanju policije u konkretnom slučaju.           

NVO “Breznica” je dostavila izjašnjenje u kojem je Savjet prepoznao principijelan i objektivan pristup koji podrazumijeva kritiku uvjek kada je ona i opravdana odnosno pohvalu kada je riječ o profesionalnom postupanju policije i drugih javnih servisa. Ova NVO je ukazala i na moguće koruptivne radnje, izvan policije, i kao da su organizacije civilnog društva, proteklih godina, ODT u Pljevljima podnijele značajan broj krivičnih prijava zbog istih i sličnih ekoloških incidenata čiji je ishod uglavnom nepoznat.

NVO “Breznica” prepoznala je ozbiljan napredak u odnosnu na dosadašnju policijsku praksu a postupak načelnika CB Pljevlja ocijenila pozitivnim i savjesnim, kao u starješinskom tako i u građanskom smislu, jer je ovo prvi put da su procesuirani počinioci krivičnih djela iz oblasti životne sredine i zaštite prirode. Ova NVO je saopštila da je sličnih incidenata bilo i ranije ali su zataškani međusobnim poravnanjima TE PV i SRK „Lipljen“.

Savjet je konstatovao da CB Pljevlja nije službeno informisan o incidentu niti je bio uključen u dešavanja nakon njega. Tamošnji policijski službenici su za isti saznali putem medija i na osnovu sopstvenih saznanja. Ta činjenica može da ukazuje na postojanje namjere određenih struktura koje su u vezi sa konkretnim primjerom ekološkog kriminala da prikriju opseg incidenta računajući na dosadašnju praksu rješavanja sličnih događaja ali i na nezainteresovanost policije da se bavi ovom sferom kriminala.