OPŠTINA TUZI: PODIĆI ORGANIZACIONO USTROJSTVO POLICIJE NA VIŠI NIVO

OPŠTINA TUZI:  PODIĆI ORGANIZACIONO USTROJSTVO POLICIJE NA VIŠI NIVO
13 May

OPŠTINA TUZI: PODIĆI ORGANIZACIONO USTROJSTVO POLICIJE NA VIŠI NIVO

Podgorica/Tuzi, 13. maj 2021. godine - Povodom navoda u javnosti predsjednika opštine Tuzi, Nik Gjeloshaja, Savjet za građansku kontrolu rada policije, je od vršioca dužnosti direktora Uprave policije, Zorana Brđanina, zatražio da pojasni odluku da se postojeći organizacioni nivo policijske organizacije u opštini Tuzi ne podigne na viši nivo. Zatražena je informacija o stvarnim kapacitetima, posebno kadrovskim, jedinice policije u opštini Tuzi i koji su konkretni planovi u pogledu jačanja tamošnjih kapaciteta. Savjet je zatražio i preciznu infornaciju, razvrstanu po centrima i odjeljenjima bezbjednosti, o učešću Albanaca u policijskim poslovima kao i odnosu (broju) muškaraca i žena u organizacionim jedinicima policije u opštinama Ulcinj, Bar, Tuzi, Podgorica, Plav, Gusinje i Rožaje.

Integralni odgovor Uprave policije dostupan ovdje: http://kontrolapolicije.me/sites/default/files/Izvjestaji/28-1-21.pdf

Savjet je pohvalio ažurnost v.d. direktora Uprava policije koji je uvažio hitnost u postupanju i pružio tražene odgovore u najkraćem roku. 

Savjet je jedinstvenog opredjeljenja da se u svakoj prilici, i bez obzira na povod, treba poštovati organizaciona i posebno profesionalna autonomija Uprave policije u čijem je primarnom interesu da svoj rad postavi na način koji osigurava optimalnost, proizvodi potrebnu funkcionalnost i uspješnost ali i zadovoljava interese i potrebe zajednice kojoj se služi.

S tim u vezi treba prepoznati posebnost opštine Tuzi, posebno zbog činjenice da u ukupnoj strukturi stanovništva dominatno učestvuju manjinski narodi, među kojima, u odnosu na državni nivo, ima i jezičkih manjina. Postojao je i višedecenjski zahtjev za uspostavljanje samostalne opštine Tuzi prema kojem je pažnju iskazivala i međunarodna zajednica. Zato je važno prepoznati istorijsku i teritorijalnu specifičnost opštine Tuzi i njenmu funkcionalnost ostvariti i kroz ustrojstvo policije.

Savjet podsjeća da ustrojstvo crnogorske policijske organizacije treba da odražava i podstiče suživot, solidarnost i uzajamnu prihvaćenost svh građana.

Savjet ne prihvata kao vjerodostojan ponuđeni argument da je trenutno važeći Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji MUP prepreka za dalje organizaciono unaprjeđenje policijske organizacije u opštini Tuzi. Taj akt se često mijenjao iz različitih razloga, čak i usljed postojanja političkog pritiska, pa ga zato treba prilagoditi i razvojnim potrebama crnogorske policije u opštini Tuzi.

Savjet preporučuje Upravi Policije i MUP Crne Gore da se bez daljeg odlaganja pristupi konkretnim aktivnostima kako bi se jedinica policije u Tuzima podigla na organizacioni nivo stanice policije. Tako bi se obustavio dalji različiti tretman opštine Tuzi u odnosu na druge novouspostavljene opštine. U tom pogledu je moguće amandmanski djelovati na Budžet za 2021. godinu čije je usvajanje u proceduri.

Savjet je posebno zabrinut zbog činjenice da policijska organizacija i Vlada ne posjeduju bar okvirne podatke koji govore da (li) je osigurana reprezentativnost svih javnih službi, a posebno policijske službe. To se hitno mora promijeniti.

U javnom diskursu, naročito u posljednjih godinu dana, svepresutna je tema o postojanju navodne diskriminacije različitih grupa što vodi zaključku da se to pitanje često zloupotrebljava, politizira i predstavlja bez realnog osnova. 

Savjet zato preporučuje Upravi policije i Ministarstvu unutrašnjih poslova da poštujući standarde ljudskih prava, uvažavajući ratifikovane dokumente koje se odnose na participaciju manjina i pravo svakog pojedinca, ohrabre slobodno izjašnjavanje pripadnika/ca policije kako bi se konačno dobili precizniji podaci o ukupnoj reprezentativnosti koji bi mogli postati osnov za dalje akcije. 

Dugoročno najodrživiji i najkvaliitetniji način za povećanje učešća žena i manjinskih naroda u policiji jeste da se, iz godinu u godinu, povećava broj onih koji se se upisuju i uspješno završavaju policijsko obrazovanje. Važno je da tome doprinose jedinice lokalne samouprave, predstavnička tijela manjinskih naroda (savjeti) i Vlada Crne Gore kroz uspostavljanje podsticajnih mjera i stipendija. Treba razmotriti i mogućnosti za upućivanje polaznika_ca u odgovarajuće programe policijskog obrazovanja u regionu i EU kako bi se brže postigla odgovarajuća zastupljenost. 

Savjet je pozdravio i podržao pokrenutu kampanju „Mi smo snaga tima - Za više žena u policiji“ koju sprovode Uprava policije i Misija OEBS u Crnoj Gori. O tome više ovdje: https://www.osce.org/me/mission-to-montenegro/474995