ODUSTATI OD DALJEG KORIŠĆENJA PROSTORIJA ZA ZADRŽAVANJE U TIVTU

ODUSTATI OD DALJEG KORIŠĆENJA PROSTORIJA ZA ZADRŽAVANJE U TIVTU
27 Nov

ODUSTATI OD DALJEG KORIŠĆENJA PROSTORIJA ZA ZADRŽAVANJE U TIVTU

Podgorica, 27. novembar 2019. godine - Savjet za građansku kontrolu rada policije razmotrio je, po sopstvenoj inicijativi, policijsko postupanje prema zadržanim licima i usvojio nakon obavljenih konsultacija i pribavljenih informacija i izjašnjenja, preporuku da se da se zbog uvažavanja dostojanstva i poštovanja prava građana odustane od daljeg korišćenja prostorija za zadržavanje u Odjeljenju bezbjednosti (OB) Tivat a da se za tu namjenu koriste prostorije u OB Kotor. 

                Savjet za građansku kontrolu rada policije, od svog osnivanja 2005, poseban značaj u radu posvećeuje pravima i tretmanu građana zadržanih u policijskim prostorijama. Samostalno i kroz saradnju sa drugim institucijama obavio je monitoring posjete službenim prostorijama policije što je podrazumijevalo i sagledavanje materijalnih uslova za boravak zadržanih građana. 

                Savjet kroz svoj rad promoviše i zastupa poštovanje standarda i preporuka Evropskog komiteta za sprječavanje mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT). S tim u vezi blisko sarađuje sa civilnim društvom, Upravom policije i Ministarstvom unutrašnjih poslova (MUP).

                Savjet je posebno pozdravio donošenje, od strane direktora Uprave policije, namjenske instrukcije kako bi najnovije preporuke CPT-a u odnosu na policijske vlasti bile kvalitetno i odgovorno primijenjene u svakodnevnoj crnogorskoj policijskoj praksi. Na taj način je Uprava policije jasno poručila da pojačano prati policijsko postupanje prema građanima lišenim slobode.

                O preporukama CPT Savjet je kontinuirano razgovarao sa Upravom policije u sklopu uspostavljenih kanala komunikacije. Na posebnoj sjednici Savjeta, od 25. novembra 2019, posvećenoj saradnji sa MUP Crne Gore - na kojoj su učestvovali ministar unutrašnjih poslova te čelnici poslova nadzora i unutrašnje kontrole policije - takođe je razgovarano i o sprovođenju preporuka CPT. Zajednički je prepoznat unaprijeđen odnos Uprave policije prema preporukama CPT a diskutovano je o standardima, odnosno materijalno tehničkim uslovima, određenih prostorija za zadržavanje na primorju i na graničnim prelazima i mogućnostima da se pritvorenim licima omoguće, na određeni način, šetnje i vježbe na otvorenom.

                Preporuka Savjeta je u skladu sa već izdatom preporukom CPT (33) kojom je policijskim vlastima preporučeno da se zatvori policijska stanica u Tivtu zbog posebno loših uslova u pogledu prostora za pritvor, kao i kancelarija  inspektora, uključujući slab pristup prirodnoj svjetlosti, nedovoljan pristup vještačkom osvjetljenju, zapuštene uslove, pukotine na podovima i krovu i ćelije nedovoljne veličine.

                Savjet je takođe preporučio da MUP Crne Gore i Uprava policije izvrši nabavku dovoljnog broja higijenskih kompleta minimalne sadržine - toalet papir, četkica i pasta za zube i peškir od kojih će odgovarajući broj uvažiti i specifične potrebe zadržanih lica ženskog pola i najavio da će u 2020. godini sprovoditi periodične provjere.