ODRŽANA REDOVNA SJEDNICA SAVJETA ZA GRAĐANSKU KONTROLU POLICIJE

ODRŽANA REDOVNA SJEDNICA SAVJETA ZA GRAĐANSKU KONTROLU POLICIJE
04 Oct

ODRŽANA REDOVNA SJEDNICA SAVJETA ZA GRAĐANSKU KONTROLU POLICIJE

Podgorica, 4. oktobar 2016. godine - Danas je u Skupštini Crne Gore održana redovna sjednica Savjeta za građansku kontrolu policije kojom je predsjedavao predsjednik mr Aleksandar Saša Zeković.

Na sjednici je razmatrano 20 predmeta od čega je 7 predmeta zaključeno usvajanjem ocjene da je postupanje policije bilo profesionalno i blagovremeno - slučaj građanina E.E. iz Podgorice, u kojem je Savjet postupao po pritužbi nevladine organizacije (NVO) “Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore”, slučaj građanina B.B., slučaj građanina M.N. iz Podgorice, slučaj građanina Ž.L. iz Kolašina, pritužba građanina E.B., aktiviste iz Podgorice, pritužba građanina S.K., političkog aktivista iz Podgorice i pritužba građanina I.Z. iz Sutomora.

Kod pritužbe građanina M.Đ. zatražena je dopuna dokumentacije i naložena konsultacija postupajućeg člana Savjeta, advokata Zorana Čelebića, sa podnosiocem pritužbe.

U kontekstu ovog predmeta razmatran je, ponovo, slučaj građanina S.T. iz Bara. Konstatovano je da i pored dvije urgenicije nije pristigao odgovor direktora Uprave policije i Nacionalnog biroa Interpola u Podgorici. Savjet je konstatovao da je dana 28. avgusta 2016. godine, predsjednik Savjeta, mr Aleksandar Saša Zeković, sproveo situaciono testiranje koje je potpuno potvrdilo navode građanina S.T. u vezi sa njegovim tretmanom prilikom prelaska državne granice. Tom prilikom je predsjedniku Savjeta potvrđeno, od strane službenika albanske granične policije, da se građanin S.T. nalazi u Interpol bazi po zahtjevu iz Podgorice i da se prema njemu primjenjuje tzv. plava potjernica. Ranije je Uprava policije Savjetu saopštila da se građanin S.T. ne nalazi u evidenciji Interpola. Povodom ovog slučaja održana je, prošle sedmice, i neposredna konsultacija Savjeta sa Kabinetom direktora Uprave policije ali i dalje nisu uvažene preporuke Savjeta niti su građaninu saopštene sve činjenice u vezi njegovog tretmana. Povodom pritužbe i slučaja građanina S.T., iz Bara, koji i dalje traje i ozbiljno narušava njegova prava i slobode, Savjet je usvojio dadatni zaključak: Na osnovu raspoložive i dostupne dokumentacije Uprave policije, dostavljene Savjetu, u vezi sa predmetnim slučajem, Savjet nije mogao utvrditi poseban tretman građanina S.T. prilikom prelaska državne granice. Međutim, s druge strane, na osnovu neposrednog uvida i sprovedenog situacionog testiranja, prilikom prelaska državne granice, dana 28. avgusta 2016. godine ,Savjet je uočio potpuno drugačije stanje. Savjet s tim u vezi poziva Upravu policije da građaninu S.T. saopšti, u okvirima zakona, potrebne činjenice u vezi sa njegovom evidentiranjem i tretmanom.

U slučaju pritužbe građanina S.D. iz Podgorice, u vezi malodobnog R.D., dobijeno je odgovorajuće izjašnjenje CB Podgorica koje je dostavljano da upoznavanje podnosiocu pritužbe a Savjet se dodatno interesovao za status predmeta kod Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) u Podgorici obzirom da je predmet spisa iz policije dostavljen ODT na ocjenu i odlučivanje. Obrađivač po ovom predmetu je član Savjeta advokat Zoran Čelebić.

U slučaju građanina B.V. iz Nikšiča zatražen je izvještaj unutrašnje kontrole policije.

Nastavljen je rad na ukupno 5 predmeta koji se odnose na praćenje postupanja policije u slučajevima politički motivisanog nasilja i istima je zadužen predsjednik Savjeta mr Aleksandar Saša Zeković. Određeni odgovori i izjašnjenje u vezi ovih predmeta su pristigli i čekaju se zatražene dopune.

U vezi sa radom izvjesnog V.R. u Upravi policije Savjet je dobio odgovarajući odgovor u kojem se konstatuje da u evidencijama zaposlenih u Upravi policije isti nije evidentiran i sa tom činjenicom je upoznat građanin mr V.D., građanski i politički aktivista iz Podgorice.

Odlučeno je da se predmet bivšeg policijskog službenika Ž.B. nastavi pratiti do okončanja sudskog postupka.

Dalje postupanje Savjeta po pritužbi građanina R.T. je obustavljeno iz proceduralnih razloga usled nedostavljanja zatražene dopune i konkretizacije pritužbe.

Uzeta je u rad pritužba NVO “SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja” iz Nikšića i istom je zadužen član Savjeta prof.dr Dražen Cerović.

Savjet je na današnjoj sjednici konstatovao da je Ministar unutrašnjih poslova uvažio predlog građanske kontrole policije u vezi sa nagrađivanjem policijskih službenika povodom Dana Ministarstva unutrašnjih poslova. Savjet iskazuje zahvalnost na izuzetno profesionalnom i partnerskom uvažavanju građanske kontrole policije od strane ministra Gorana Danilovića i zadovoljstvo što su u MUP Crne Gore prepoznati inovativni i stručni pristupi u radu mr Slavka Milića, Siniše Stojkovića i Radovana Stijovića, koji su pružili, u protekloj godini, značajan i vidljiv doprinos unapređenju postupanja policije i zaštiti žrtava nasilja u porodici i formiranju nacionalne policijske stručne literature u vezi sa radom sa marginaliozvanim društvenim grupama.

Savjet je na današnjoj sjednici pohvalio ukupnu komunikaciju i saradnju koju ima sa Centrom bezbjednosti Podgorica i njemu pripadajućim odjeljenima bezbjednosti. Savjet cijeni da uredna, ažurna i sadržajna komunikacija CB Podgorica treba da bude za primjer odnosa Uprave policije u cjelini prema građanskoj kontroli policije. Savjet posebno pohvaljuje progesionalnost, kvalitet i način postupanja Odjeljenja bezbjednosti Kolašin u postupcima građanske kontrole policije.

Savjet je odlučio da u sklopu aktuelnog dijaloga sa svim društvenim strukturama o policijskom integritetu i radu policije ali i efikasnom funkcionisanju građanske kontrole nad policijom inicira i započne konsultacije sa svim vjerskim institucijama i zajednicama u Crnoj Gori.

Savjet je na današnjoj sjednici diskutovao je i o radnoj verziji Zakona o unutrašnjim poslovima i odlučio da zatraži (1) ekspertsku pomoć od DCAF iz Ženeve i (2) pristupi konsultacijama sa svim konstituentima građanske kontrole policije u Crnoj Gori - Univerzitetom Crne Gore, civilnim društvom, Advokatskom komorom Crne Gore, Ljekarskom komorom i Udruženjem pravnika.