ODRŽANA REDOVNA SJEDNICA SAVJETA ZA GRAÐANSKU KONTROLU RADA POLICIJE

ODRŽANA REDOVNA SJEDNICA SAVJETA ZA GRAÐANSKU KONTROLU RADA POLICIJE
03 Apr

ODRŽANA REDOVNA SJEDNICA SAVJETA ZA GRAÐANSKU KONTROLU RADA POLICIJE

Podgorica, 3.april 2018. godine — Danas je održana redovna sjednica Savjeta za građansku kontrolu rada policije kojom je predsjedavao predsjednik Zoran Čelebić.

Pored redovnog razmatranja predmeta koji su u postupku obrade pred ovim tijelom, Savjet je detaljno u okviru svojih nadležnosti razmotrio stanje bezbjednosti građana i postupanje policijskih organa s tim u vezi, i zaključio sljedeće:

1. Savjet je izrazio zabrinutost zbog stanja bezbjednosti i činjenice da policijske službe nisu uspjele da preduprijede već sada izuzetno učestala ubistva, paljenja motornih vozila i druga krivična djela, koja dodatno za posljedicu imaju i tragična stradanja nedužnih građana

2. Savjet poziva ukupnu policijsku organizaciju da maksimalno iskoristi svoje kapacitete i ovlaščenja, i u skladu sa Ustavom i zakonom preduzmu sve radnje da povrate osjećaj mira i sigurnosti kod građana a počinioce krivičnih djela privede zakonu

3. Savjet će intenzivno pratiti dalje postupke i radnje policijskih organa i u skladu sa svojim ovlašćenjima doprinijeti da policija svoja ovlašćenja vrši u skladu sa profesionalnim standardima i obezbjedi Ustavom zagarantovanu sigurnost građana i njihove imovine

 

Povodom rada na predmetima, tokom sjednice je razmotreno ukupno jedanaest predmeta od kojih je Savjet u četiri slučaja zaključio dalji rad rad kroz usvajanje zaključaka, ocjena i preporuka te konstatcija o preduzetim radnjama u postupcima povodom pritužbi građana ili inicijativa članova Savjeta.

Ovom prilikom, Savjet je na temelju vođene rasprave uzeo u rad jedan novi predmet, i to inicijativu u vezi sa razmatranjem upotrebe upozoravajućih uređaja u saobraćaju tzv.”ležećih policajaca” na području Glavnog grada Crne Gore, i za obradu istog zadužio svog člana.

Povodom slučaja paljenja vozila novinara Miroslava Drobnjaka dopisnika Večernjih novosti, od strane NN lica, 11. oktobra 2017. godine u Pljevljima, Savjet je imajući u vidu da se u tri navrata obratio rukovodiocu Centra bezbjednosti Pljevlja tražeći relevatne informacije za obradu i zaključenje predmeta, i na iste nije dobijen odgovor, konstatovao da CB Pljevlja u radu na ovom slučaju nije ostvario očekivanu i potrebnu saradnju, u skladu sa odredbom člana 112 Zakona o unutrašnjim poslovima. S tim u vezi Savjet je ocijenio da je takav pristup CB Pljevlja doprinio pojačanom osjećaju nesigurnosti kod novinara Miroslava Drobnjaka a što je Savjet pokušao preduprijediti i spriječiti kroz intenzivan i pažljiv rad na predmetu. Uzimajući u obzir sve okolnosti i pitanja koja je Savjet blagovremeno prepoznao i na ista ukazao, konstatovano je da policijski poslovi, u konkretnom slučaju, nijesu obavljeni sa definisanom i očekivanom profesionalnošću, i bez rezultata su u pogledu zaštite bezbjednosti i imovine novinara Miroslava Drobnjaka i pronalaženja učinioca predmetnog krivičnog djela te njihovog procesuiranja pred nadležne državne organe.

Povodom razmatranja slučaja zanemarivanja i povrijeđevanja 15-mjesečne bebe P.J. iz Podgorice, usljed čega je, po prijemu u zdravstvenu ustanovu, nastupila i smrt, i primjene policijskih ovlašenja s tim u vezi, Savjet konstatuje profesionalan rad policije na ovom veoma delikatnom predmetu i ohrabruje proaktivan pristup Uprave policije na ovakvim i sličnim predmetima porodičnog nasilja. Ovo tim prije, iz razloga što slučajevi porodičnog nasilja, koji sobom nose opasnosti smrtnog ishoda po lica koja su mu izložena, spadaju u grupu najdelikatnijih mogućih vrsta problematike sa kojom se susrijeće Policija u svom radu. Tradicionalističko, patrijahalno i zatvoreno društvo, tipa crnogorskog, u kom se sve, pa i unutar-porodično zlo i nasilje svakog mogućeg tipa, skriva duboko unutar fizičkih zidova ili mentalnih “zidova”, predstavlja značajan opstrukcioni potencijal u radu Uprave policije na ovakvoj vrsti predmeta. Ovim povodom Savjet je ocijenio da proaktivan rad na tipu predmeta iz domena porodičnog nasilja, konstantno treba unaprjeđivati, doprinoseći time u krajnjem i promjeni percepcije policijskih službenika, kada su u pitanju kontakti sa žrtvama porodičnog nasilja, koje vrlo često nerado govore o nasilju koje trpe, time dovodeći sebe, ponekad i u životnu opasnost. Savjet je konstatovao da je, sa druge strane, potrebno ohrabrivati i službenike Uprave policije, kako se u slučajevima čestog prijavljivanja porodičnog nasilja, usljed prevelikog broja prijava i povećanog obima posla, ne bi oglušavali i odustajali od aktivnog rada na ovakvim predmetima, tim prije, što nas na žalost, iskustvo na najjači mogući način, prečesto opominje na to da nedovoljno obraćanje pažnje u ovakvim slučajevima donosi ljudske žrtve.

 Categories: SJEDNICE, KONTROLAPOLICIJE