ODRŽANA REDOVNA SJEDNICA SAVJETA ZA GRAÐANSKU KONTROLU RADA POLICIJE

ODRŽANA REDOVNA SJEDNICA SAVJETA ZA GRAÐANSKU KONTROLU RADA POLICIJE
02 Jun

ODRŽANA REDOVNA SJEDNICA SAVJETA ZA GRAÐANSKU KONTROLU RADA POLICIJE

Podgorica, 2. jun 2017. godine — Danas je održana redovna sjednica Savjeta za gradjansku kontrolu rada policije kojom je predsjedavao predsjednik prof. dr Dražen Cerović.

Tokom rada sjednice razmotreno je ukupno 15 predmeta od kojih je Savjet u sedam slučajeva zaključio dalji rad rad kroz usvajanje zaključaka, ocjena i preporuka te konstatcija o preduzetim radnjama u postupcima povodom pritužbi građana.

Povodom slučaja građanina Đ.S. koji je građanskoj kontroli policije ukazao na slučaj prijetnji na radnom mjestu u Tržnom centru “Gintaš” gdje prvi komšija, inače konkurencija u poslu, primjenjuje fizičko i psihičko nasilje prema njemu, Savjet je konstatovao da podnosilac pritužbe ovom tijelu nije dostavio izjašnjenje na odgovor Uprave policije povodom predmetnog slučaja i izrazio zadovoljstvo što su starješine Uprave policije obavile razgovor sa službenikom na čije ponašanje je pritužbom ukazano i upozorile ga na buduće ponašanje. Ovom prilikom Sajet je usvojio I ocjenu da je policijski službenik u svakoj situaciji dužan postupati u skladu sa etičkim i profesionalnim standardima.

Povodom inicijative Savjeta u vezi sa slučajem o kojem su izvijestili mediji, u tekstu objavljenom na portalu Vijesti pod naslovom „Bjelopoljac štitio suprugu od nasilnika u autobusu?” kao i Danas/Blic „Drama u Crnoj Gori! Presretnut autobus pun Beograđana, tri mladića uletela sapalicama i psom”, oba od 05. marta 2017. godine, u kojima se navodi da je došlo do incidenta kada su u vozilo "uletjela" trojica mladića sa palicama i psom i prijetili putnicima i vozačima, Savjet je konstatovao da je primjena policijskih ovlašćenja u konkretnom slučaju bila blagovremena i profesionalna.

Povodom još jedne inicijative Savjeta u vezi sa krivolovom u primorskim opštinama Savjet je konstovao da je od Uprave policije primio detaljan odgovor o aktuelnim aktivnostima ali koji se na žalost često svodi na objašnjenja o navodnom nedostatku kapaciteta. 
U kontekstu iznijetog pitanja Savjet je Upravi za inspekcijske poslove uputio inicijativu da se na državnom i lokalnom nivou održe sastanci po predmetnoj temi u cilju unaprjeđenjastanja u ovoj oblasti i s tim u vezi izrazio zainteresovanost da prisustvuje istim.
U vezi iste teme Savjet je u potpunosti podržao zaključak Vlade Crne Gore i o tome informisao premijera.
Savjet je odlučio da se sa odgovorom Uprave policije upoznaju ribolovna društva, lokalne samouprave i druge organizacije civilnog društva kako bi se osnažio dijalog o temi i dobili predlozi za unapredjenje primjene policijskih ovlašćenja. Savjet je pozvao načelnike centara i odjeljenja bezbjednosti u svim primorskih opštinama da uspostave i osnaže konsultacije sa civilnim društvom te da pristupe aktivnostima, kroz odgovarajući informativni materijal i kontakt telefon, kako bi gradjani mogli intenzivnije i jednostavnije kontaktirati policiju u vezi krivolova i upotrebe eksplozivnih naprava.

U vezi sa pritužbom gradanina Ž.D. iz Nikšića, u vezi sa postupanjem policijskih službenika Stanice policije Odjeljenja bezbjednosti Žabljak Savjet je uz podsjećanje da je intenzivno tražio dopunu medicinske dokumetacije konstatovao da ovo tijelo nije moglo ocijeniti primjenu policijskih ovlašćena u konkretnom slučaju na osnovu raspoložive dokumentacije.
Povodom slučaja u vezi sa kojim se Savjetu obratila nevladina organizacije "Akcija za ljudska prava"  u cilju provjere postupanja pripadnika policije prilikom pozivanja građanke P.P. na informativni razgovor 17. oktobra 2016. godine na temelju pribavljene dokumentacije, dobijenih izjašnjenja i rasprave koja je uslijedila i intenzivne komunikacije sa podnosiocima pritužbe, tužilaštvom i Upravom policije, je konstatovao da imenovanoj građanki, i pored njenog insistiranja, nije uručen primjerakZapisnika o obavještenju prikupljenom od građanina/građanke. S tim u vezi, Savjet je preporučio Upravi policije uzimajući u obzir ovaj propust, da unaprijedi postojeću praksu i svim građanima/građankama koji to zahtijevaju izda kopiju Zapisnika bez obrzira da li su isti potpisali ili ne.
 
U vezi sa slučajem građanina Ž.Š. iz Podgorice i prijave podnijete Centru bezbjednosti Podgorica zbog javnog promovisanja netrpeljivosti i govora mržnje prema jevrejskoj, romskoj i srpskoj zajednici, na temelju pribavljene dokumentacije i rasprave koja je uslijedila, Savjet je usvojio ocjenu da je u konkretnom slučaju, nezavisno od eventualnog kasnijeg izjašnjenja Državnog tužioca, CB Podgorica trebao podnijeti zahtijev za vođenje prekršajnog postupka povodom predmetnog slučaja a imajući u vidu pređašnje postupanje i iskustvo Uprave policije.
Savjet je u pogledu pritužbe građanke Lj.Š. Iz Bara koja je na temelju razgovora, na njeno traženje, ovom tijelu dostavila medicinsku dokumentaciju i, u pritužbi, iznijela nadu da će građanska kontrola rada policije doprinijeti da se događaj koji je iznijela ni jednom časnom i poštenom građaninu ne ponovi zaključio da je primjena policijskih ovlašćenja u predmetnom slučaju bila u skladu sa zakonom i da su policijski službenici obezbjedili nesmetan pristup medicinske njege imenovanoj građanki.
Savjet je konstatovao da je u saradnji sa organizacijama civilnog društva obilježio godišnjicu nezakonite deportacije BIH izbjeglica iz Crne Gore 1992. godine i još jednom ponovio da upućivanje simboličkog izvinjenja predstavlja diskontinuitet policije sa ozbiljnim kršenjima ljudskih prava u prošlosti. Savjet je podsjetio na sjednici na slična iskustva norveške policije i ocijenio da je potpuno neprihvatljivo ćutanje crnogorske policije o predmetnoj temi. Savjet je odlučio da intenzivira rad na preporuci usvojenoj 2012. i pokuša osnažiti nacionalnu debatu o suočavanju s prošlošću u vezi sa postupanjem policije.
 

 Categories: SJEDNICE, KONTROLAPOLICIJE