ODRŽANA REDOVNA SJEDNICA SAVJETA ZA GRAÐANSKU KONTROLU RADA POLICIJE

ODRŽANA REDOVNA SJEDNICA SAVJETA ZA GRAÐANSKU KONTROLU RADA POLICIJE
12 Apr

ODRŽANA REDOVNA SJEDNICA SAVJETA ZA GRAÐANSKU KONTROLU RADA POLICIJE

Podgorica, 12. april 2017. godine — Danas je održana redovna sjednica Savjeta za gradansku kontrolu rada policije kojom je predsjedavao predsjednik prof dr Dražen Cerović.

Tokom rada sjednice razmotreno je ukupno 14 predmeta od kojih je Savjet u šest slučajeva zaključio dalji rad rad kroz usvajanje zaključaka, ocjena i preporuka te konstatcija o preduzetim radnjama u postupcima povodom pritužbi građana.

Povodom slučaja postupanja policijskog službenika prema četiri učenika Osnovne škole „Sutjeska" u Podgorici Od 30.01.2017. godine u vezi sa kojim je pritužbu Savjetu podnio gradanin P.V. iz Podgorice u svojstvu predstavnika roditelja, građanska kontrola je na temelju pribavljene dokumentacije Od Uprave policije konstatovala da je sa kompletnim predmetom upoznat Osnovni državni tuži1ac u Podgorici koji se izjasnio da u radnjama policijskog službenika B.A. ima elemenata krivičnog djela za koje se goni po službenoj dužnosti kao i da su službenici Stanice za javni red i mir, ovim povodom, dana 01.02.2017.godine podnijeli krivičnu prijavu protiv imenovanog policijskog službenika Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo iz čl 166 st 2 Krivičnog zakonika Crne Gore Zlostavljanje na štetu učenika Osnovne škole „Sutjeska". S tim u vezi, Savjet je na temelju pribavljene dokumentacione osnove i sprovedene rasprave usvojio Zaključak kojim je konstatovao profesionalan odnos i odgovoran pristup Uprave policije povodom predmetnog slučaja delikatnog sa stanovišta posebno osjetljive sfere — zaštite prava građana, u ovom slučaju djece, od zloupotebe ovlašćenja pripadnika policije.

Kod pritužbe gradanina B.K. u vezi sa slučajem nesprovođenja pravosnažne sudske odluke u slučaju privremeno oduzetog vozila, Savjet je na temelju pribavljene dokumentacione osnove i rasprave koja je uslijedila ocijenio da je Uprava policije povrijedila pravo na štetu imenovanog gradanina tj. da je postupanje pripadnika policije bilo nezakonito i neprofesionalno. S tim u vezi, Savjet je ukazao na na odredbu čl. 263 st.2 Zakonika o krivičnom postupku koja propisuje da je „Policija dužna da privremeno oduzete predmete odmah vrati vlasniku ili držaocu, ako krivični postupak ne bude pokrenut, odnosno ako u roku od tri mjeseca ne podnese krivičnu prijavu državnom tužiocu", što znači da kako policija nije podnijela prijavu u navedenom roku od dana oduzimanja predmeta i kako postupak nije pokrenut to je trebala postupiti u skladu sa zakonskim odredbama. Ovom prilikom Savjet je istakao i da je Državna tužiteljka povodom predmetnog sluëaja na identičan način dala uputstvo službenicima Uprave policije o daljem postupanju.

U vezi sa pritužbom gradanina Ž.Š. iz Podgorice u vezi sa privremeno oduzetim vozilom, Savjet je na temelju pribavljene dokumentacione osnove i sprovedene rasprave ocijenio da je postupanje pripadnika policije povodom predmetnog slučaja bilo nezakonito i neprofesionalno, takode uz podsjećanje na odredbu čl 263 st 2 Zakonika o krivičnom postupku i obavezu da prilikom prve registracije vozila izvrše sve nephodne provjere i utvrde sve relevantne činjenice, kao građani zbog njihovog nepostupanja ne bi trpjeli štetu. Ovim povodom, Savjet je Upravi policije uputio preporuku za preduzimanje povećane profesionalne pažnje, poštovanja zakona i uvažavanje osnovanih interesa gradana.

Povodom slučaja u vezi sa kojim se Savjetu obratio gradanin B.N. u vezi slučaja njegovog sina V.N. Savjet je konsatovao da se upoznao sa obavještenjem podnosioca pritužbe koji se Savjetu zahvalio na preduzetim radnjama u cilju pribavljanja relevantne dokumentacione osnove i ovim povodom informisao da će preduzimanjem drugih pravnih radnji zatražiti zaštitu svojih prava. S tim u vezi, Savjet za građansku kontrolu rada policije je konstatovao da zaključuje dalji rad na ovom predmetu.

 Categories: SJEDNICE, KONTROLAPOLICIJE