ODRŽANA REDOVNA SJEDNICA SAVJETA

ODRŽANA REDOVNA SJEDNICA SAVJETA
02 Mar

ODRŽANA REDOVNA SJEDNICA SAVJETA

 

Podgorica, 2. mart 2018. godine - Savjet za građansku kontrolu rada policije, danas je u Skupštini Crne Gore, održao redovnu, 17-tu, sjednicu kojom je predsjedavao predsjednik advokat Zoran Čelebić. 

Razmatrano je ukupno 13 predmeta pri čemu je Savjet zaključio rad na 11 predmeta. 

U ukupno 8 predmeta je ocijenjeno da su policijski službenici profesionalno postupali. U jednom slučaju je utvrđeno prekoračanje ovlašćenja, u jednom slučaju je konstatovano da je MUP u potpunosti uvažilo i implementirao izdatu preporuku, u jednom slučaju je konstatovan pogrešan i neprimjeren javni istup Tima za odnose sa javnošću Uprave policije,  a rad na dva predmeta, koja su razmatrana na današnjoj sjednici, biće nastavljen. 

(1) Povodom pritužbe građanina A.M. iz Podgorice koji se žalio na postupanje službenika CB Bar Savjet je pribavio obavještenje ODT u Baru da je u toku izviđaj protiv R.M, službenika CB Bar, zbog krivičnog djela teška tjelesna povreda iz čl.151 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore. Savjet je ovo obavještenje ODT u Baru proslijedilo građaninu A.M. na upoznavanje, uz konstataciju da će građanska kontrola nastaviti pratiti postupak koji povodom predmetnog događaja ovo tužilaštvo vodi prema policijskom službeniku. 

(2) Građanin D.B. iz Pljevalja obratio se građanskoj kontroli policije ukazujući na neprofesionalno postupanje dvojice službenika CB Pljevlja. Savjet je ocijeni da je građanin korektnim i ljubaznim ponašanjem prema policijskim službenicima mogao izbjeći datu situaciju i sebe zaštiti od posljedjca koje su nastale daljim preduzimanjem službenih radnji. Savjet cijeni da je od primarne važnosti da se građani učtivo odnose prema policijskim službenicima i odgovorno odnosu prema službenim aktivnostima i radnjama koje se od njih zahtijevaju. U konačnom, Savjet je ocjenio da je postupanje policijskih službenika CB Pljevlja bilo profesionalno. 

(3) Savjet za građansku kontrolu rada policije kontaktiralo je desetak građana koji su ukazali da ne mogu putem elektronske pošte ostvariti kontakt sa CB Berane. Savjet je direktoru Uprave policije uputio preporuku da naloži odgovorajućoj službi da provjeri validnost e-adrese CB Berane te da pristupe otkanjanju uočenog kvara kako bi email redovno funkcionisao ili da se otvori i javno objavi nova adresa za kontraktiranje CB Berane. Na zvaničnom sajtu Uprave policije javno je objavljena navedena adresa kao kontakt za CB Berane. Na današnjo sjednici Savjet je konstatovao da je uvažena izdata preporuka i otklonjen tehnički nedostatak koji je onemogućio komunikaciju zainteresovane javnosti sa CB Berane.. Iz Direktorata za poslove nadzora je naglašeno da će u budućem periodu blagovremeno provjeravati email adrese svih organizacionih jedinica MUP - Uprave policije i redovno ih ažurirati na sajtu. Savjet je iznaneđen neodgovornim odnosom nadležnih da je toliko dug period tolerisano postojanje netačne i neoperativne e-mail adrese a koja je pritom i javno naznačena za poslovni kontakt sa načelnikom CB Berane a da ta činjenice nije ranije registrovana. 

(4) Savjet je, postupajući po sopstvenoj inicijativi, razmatrao slučaj privođenja novinara nezavisnog dnevnika “Vijesti”, J.J, na informativni razgovor povodom teksta o predaji troje lica u OB Ulcinj. Na bazi utvrđenih činjenica i uvida u obezbijeđene dokaze Savjet je zaključio da je Uprava policija, tj. postupajući policijski službenici u predmetnom slučaju, izvršili pritisak na imovanu i sposobnost novinara da štiti povjerljivost izvora pa su time prekoračili službena ovlašćenja. Savjet je ukazao da Uprava policije u svim narednim slučajevima, sa posebnom pažnjom treba da cijeni navedene činjenice, domaće i međunarodne standarde i propise, te ne bi bilo kojom sličnom radnjom ugrozili nesmetan rad novinara, posebno u dijelu pritiska na iste u otkrivanja izvora ili drugih radnji kojima se povrijeđuju lična i profesionalna prava novinara.

(5) Građanskoj kontroli policije obratio se učitelj R.K. iz Podgorice nezadovoljan odnosom policije u Budvi prilikom saobraćajne kontrole njegovog vozila. Savjet je na današnjoj sjednici izrazio posebno zadovoljstvo komunikacijom koja je ostvarena između građanina, podnosioca pritužbe, i službenika CB Budva ocjenjujući da je neposredna komunikacija upravo model koji će građanska kontrola policije forsirati kako bi se unaprijedilo međusobno uvažavanje i povjerenje te razumjele sve okolnosti u kojima se nalazio građanin odnosno u kojima policijski službenik primjenjuju ovlašćenja. Savjet je zahvalio građaninu, R.K, koji je imao povjerenja da se obrati građanskoj kontroli policije i što kroz svoj proaktivni i konstruktivni pristup doprinosi unaprijeđenju međusobng povjerenja između policije i zajednice i stalnom poboljšanju primjene policijskih ovlašćenja. Savjet pohvaljuje načelnika CB Budva, Darka Ćorca, što je kao starješina, u potpunosti postupio po izdatim preporukama prepoznajući značaj i suštinu intencije građanske kontrole policije a posebno što se zajednički prepoznala potreba da se ohrabri i dodatno podrži rad mladih policijskih službenika_ca. U konačnom je konstatovano profesionalno postupanje policije. 

(6) U vezi pritužbe građanke T.T. iz Podgorica koja se žalila na postupanje službenika CB Podgorica Savjet je ocijenio da je postupanje policijskih službenika CB Podgorica, Đ.P. i D.D, u konkretnom slučaju bilo profesionalno i odgovorno.

(7) Građanke D.K, iz Podgorice, i S.R, iz Bijelog Polja, i NVO “Ruka Šapi” zatražili su od građanske kontrole policije da prati i ocijeni postupanje policijskih službenika povodom prijave koju su, 30.01.2018, podnijeli Upravi policije a odnosi se na zlostavljanje životinje u opštini Petnjica. Savjet pohvaljuje i samoinicijativne aktivnosti službenika CB Berane koji su u najkraćem mogućem roku, na osnovu uspješnih operativnih aktivnosti, identifikovali aktere ovog događaja. Takav pristup policije je od važnosti za suzbijanje sličnih negativnih pojava, unaprijeđenje informisanosti javnosti, za brzu i efikasnu primjenu zakona i ostvarivanje potrebne saradnje sa civilnim društvom. Savjet posebno prepoznaje činjenicu da su policijski službenici svoja ovlašćenja prema maloljetnom licu, akteru događaja, primjenjivali sa dodatnom profesionalnom pažnjom i u prisustvu zakonskog zastupnika i službenika Centra za socijalni rad. Službenici CB Berane su blagovremeno i profesionalno komunicirali sa nadležnim Osnovnim državnim tužilaštvom u Beranama u potpunosti postupujući po njihovim nalozima, čime su aktivnosti službenika policije u potpunosti iscrpljene i zaokružene. Savjet je u konačnom ocjenio da su službenici CB Berane u konkretnom slučaju postupali efikasno, odgovorno i profesionalno. 

(8) Građanka A.Ć. iz H.Novog obratila se građanskoj kontroli policiji povodom krivične prijave koju je podnijela CB Herceg Novi protiv nepoznatog počinioca a zbog krivičnog djela Ubijanje i mučenje životinja iz Člana 309 KZ Crne Gore. Savjet je konstatovao da je Načelnik CB Herceg Novi, Goran Banićević, u potpunosti postupio po izdatim preporukama građanske kontrole policije i Savjet takav pristup pohvaljuje. Savjet ocjenjuje da je kompletno postupanje služenika CB Herceg Novi bilo efikasno, blagovremeno i profesionalno. Imajući u vidu ovaj i druge slučajeve u vezi za nehumanim odnosom prema životinjama a koji se javnosti predstavljaju preko određenih stranica na društvenim mrežama Savjet apeluje na aktiviste organizacija za zaštitu životinja da insistiraju na većoj odgovornosti pri objavljivanju fotografija i snimaka koji uznemire javnost a posebno da se založe da se nadležnim organima osiguraju bar početne, pouzdane, informacije.

(9) NVO za zaštitu životinja “Spasi me“ iz Danilovgrada obratila se Savjetu ukazujući na slučaj navodne zloupotrebe životinja u opštini Tivat a povodom informacije da se psi koriste kao mamci za izlov ribe i obavijestila da se s tim u vezi obratila OB Tivat. Savjet je odgovore iz policije javno objavio i dostavio podnosiocu pritužbe ali i određenem broju drugih aktivnih NVO pozivajući ih da dodatnim informacijama podrže i pomognu napore policije ali se nijedna od njih dodatno nije obratila Savjetu. Savjet je ocjenio da su službenici OB Tivat i OB Kotor u konkretnom slučaju profesionalno postupali te pokazali priličnu posvećenost preduzimajući brojne radnje i aktivnosti u cilju utvrđivanja činjenica za predmetni događaj. Savjet je i ovdje apelovao na građane i NVO za zaštitu životinja da insistiraju na većoj odgovornosti pri objavljivanju fotografija i snimaka koji uznemire javnost a posebno da se potrude da se nadležnim organima osiguraju bar početne, pouzdane, i potrebne informacije. 

(10) Povodom pritužbe građanina V.Đ. iz Podgorice, a koji se obratio građanskoj kontroli rada policije pritužbom zbog postupanja policije na Žabljaku Savjet je nakon sprovedenog postupka ocijenio da je policijski službenik V.R. postupao profesionalno.

(11) Razmatrano je obavještenje glavnog i odgovornog urednika i novinara nezavisnog dnevnika “Vijesti” koji su Savjetu dostavili reagovanje Uprave policije, Tima za odnose sa javnošću, na tekst koji je objavljen u ovom u mediju 1. marta 2018. godine a odnosi se na navode građanina M.S. iz Nikšića da je navodno maltretiran od strane policijskih službenika Odjeljenja bezbjednosti (OB) Plužine. Savjet je razmotrio predmetno reagovanje Uprave policije u kojem se nalazi dovoljno informacija koje, sa profesionalne i institucionalne pozicije policije, govore o događaju i pojašnjavanju postupanje policije. Međutim, u predmetnom reagovanju Savjet je prepoznao i određene elemente koji ukazuju na postojanje namjere da se kroz diskreditaciju građanina diskvalifikuje pisanje jednog medija čime istup Uprave policije, sasvim nepotrebno, gubi na neutralnosti i objektivnosti. U reagovanju Uprave policije prepoznaju se i elementi koji ne predstavljaju argumentaciju u vezi navoda u tekstu koji se demantuju već se u reagovanju gubi logična veza sa temom i Uprava policije se bavi ličnošću građanina, njegovim karakterom i osobinama i pri tome iznose i navodna pitanja i događaji, nimalo bezazleni, iz njegovog privatnog života. Takav pristup Uprave policije je pogrešan i neprihvatljiv i neprimjeren za kredibilet policije ali i za poštovanje osnovnih ljudskih prava. Savjet je u vezi predmetnog slučaja podsjetio na svoje ranije tekovine. 

Povodom pritužbe predsjednice Sindikata medija Crne Gore, Marijane Camović, zbog primjene policijskih ovlašćenja nakon paljenja motornog vozila novinara Miroslava Drobnjaka, dopisnika “Večernjih novosti”, 11. oktobra 2017. u Pljevljima, Savjet je formirao poseban izvještaj sa kojim će danas, na radnom ručku, neposredno upoznati Ministra unutrašnjih poslova. 

Povodom pritužbi trojice građana iz Pljevalja, M.M, B.R. i Lj.L, koji su se žalili na postupanje policijskih službenika tamošnjeg CB Savjet se kod Uprave policije interesovao za informacije vezane za pozivanje ovih građana na informativne razgovore u smislu da li su dobili pisane pozive sa jasnom naznakom razloga pozivanja i informacije vezane za sprovedene radnje poligrafskog testiranja sa posebnim naglaskom da li su policijski službenici imenovanim građanima naveli sve zakonske mogućnosti u vezi te radnje kao i mogućnoist da istu mogu i da odbiju. Rad na predmetu se nastavlja.

Savjet je diskutovao o realizaciji programa koji su pokrenuti u 2018. godini i usvojio odgovarajuće informacije s tim u vezi. 

Savjet se upoznao i sa početkom rada Operativnog tima MUP Crne Gore za borbu protiv nasilja u poriodici i nasilja nad ženama iskazujući uvjerenje da će MUP osigurati sve uslove i resurse za nesmetan i efikasan rad ovog tijela. 

 

 Categories: SJEDNICE, KONTROLAPOLICIJE