ODRŽANA REDOVNA SJEDNICA SAVJETA

ODRŽANA REDOVNA SJEDNICA SAVJETA
25 Jan

ODRŽANA REDOVNA SJEDNICA SAVJETA

Podgorica, 25. januar 2018. godine - Savjet za građansku kontrolu rada policije, danas je u Skupštini Crne Gore, u punom sastavu, održao redovnu, 16-tu, sjednicu kojom je predsjedavao predsjednik prof. dr Dražen Cerović. 

Razmatrano je ukupno 15 predmeta a u rad je uzet i jedan novi slučaj. Savjet je zaključio rad na dva predmeta. 

U slučaju pritužbe građanina D.K. iz Herceg Novi koji se žalio na postupanje policije tokom pretresa privatnog doma Savjet je konstatovao da je postupanje policije bilo profesionlano i u skladu sa zakonom. 

Postupajući po sopstvenoj inicijativi Savjet je ocijenio postupanje policije na izbornom danu na Cetinju krajem novembra 2017. godine. Integralni tekst zaključka i izdatih ocjena dostupan je ovdje.

Građanska kontrola policije konstatovala da su policijski službenici OB Cetinje postupali blagovremeno i profesionalno i tako doprinijeli da se izborni proces na Cetinju odvija i završi nesmetano i bezbjedno. S tim u vezi pohvaljen je načelnik i svi službenici OB Cetinje. Ćutanje bivših čelnika i administracije Prijestonice direktno podriva povjerenje javnosti u policiju ocijenila je građanska kontrola policije. S druge strane, za Savjet je neprihvatljivo da Uprava policije, odnosno OB Cetinje, usljed ćutanja administracije Prijestonice, nije preduzela sve druge neophodne radnje kako bi se pristupilo identifikaciji osoba koje su registrovane na snimku RTCG. Takvo postupanje je štetno po kredibilitet policije. Povodom izvođenja SAJ na Cetinje Savjet je ocijenio da je odgovor direktora Uprave policije, s tim u vezi, neprihvatljiv i uputio protest sa zahtjevom da se odgovori dopune.

U nastavku sjednice detaljno je razgovarano o praksi izvođenja SAJ i korišćenja ove elitne jedinice u različitim prilikama. Donijeta je odluka da se pokrene poseban program u sklopu kojeg će se analizirati pravni osnov i praksa rada SAJ i s tim u vezi formirana je posebna radna grupa Savjeta koja će se baviti ovim pitanjem. 

Odlučeno je da se pokrenu i drugi programi kako bi se nastavilo sa unaprijeđenjem efikasnosti, dostupnosti i transparentnosti rada građanske kontrole policije u 2018. godini. 

Detaljno je razgovarano o slučaju novinara Miroslava Drobnjaka uz analizu svih preduzetih aktivnosti Savjeta. 

Na današnjoj sjednici za novog predsjednika, koji će predsjedavati Savjetom u 2018, jednoglasno je izabran advokat Zoran Čelebić, član Savjeta u ime Advokatske komore Crne Gore. 

Savjet je jedinstveno pohvalio rezultate predsjedavanja prof. dr Dražena Cerovića, konstatujući da je u minuloj godini značajno poboljšana komunikacija građanske kontrole policije i MUP Crne Gore, nastavljeni napori u vezi poboljšanja pristupa policije prema nasilju u porodici i otvorena diskusija o kreiranju strategija za pristup policije prema mladima. 

Na današnjkoj sjednici Savjet je, na osnovu poziva Ministra unutrašnjih poslova, imenovao svog člana, mr Aleksandra Sašu Zekovića, za člana Operativnog tima MUP Crne Gore za borbu protiv porodičnog nasilja i nasilja nad ženama. 

 Categories: SJEDNICE, KONTROLAPOLICIJE